Prokuratuur ei alustanud endise EASi juhi suhtes menetlust


Riigiprokuratuur ei alustanud kriminaalmenetlust seoses tänaseks juba endise EASi juhi Andres Rannamäe poolt väidetavalt võltsitud dokumendi kasutamisega.

Riigiprokuratuuri avalike suhete nõuniku Carol Merzini sõnul ei alustatud menetlust seetõttu, et Rahandusministeeriumi edastatud materjalidest ei nähtunud piisavalt andmeid, mis oleks kinnitanud kuriteotunnustega teo toimumist.

12. märtsil nimetati Andres Rannamäe Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhiks ning järgmisel päeval saatis rahandusministeerium riigiprokuratuuri dokumendid, milles süüdistatakse Rannamäed teadusprojekti rahade kantimiseks dokumentide võltsimises.

Kolm aastat tagasi koordineeris Andres Rannamäe osaühingu Nordbiochem juhatuse liikmena piimhappekeemia-alast projekti, kus üks allhankija pole enda väitel siiani raha kätte saanud. Loo avalikkuse ette toonud Eesti Ekspress kirjutas, et allhankijana uuringuid teinud Venemaa ettevõtte Invivo asemel saadeti raha Luksemburgis asuva firma Springhill kontole.

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli ütles, et nendeni jõudis esimene sellekohane kiri OLAFist mullu septembri lõpus ja teine selle aasta alguses. OLAF ei algatanud uurimist, kuna küsimus oli alltöövõtja petmises, mitte seotud toetustega. Projekt oli rahastust saanud EASist ning ministeerium plaanis asja uurida süsteemiauditi raames.

Kui aga Andres Rannamäe nimetati EASi uueks juhiks, tuli Siruli sõnul kiiresti tegutseda ja järgmisel päeval saadeti juhtumi kohta olemasolev informatsioon hinnangu saamiseks prokuratuuri.

Eelmisel neljapäeval otsustas EASi nõukogu Andres Rannamäe juhatuse esimehe volitused tagasi võtta.