Prokuratuur avaldas Priske ja Tsäkko kahtlustuste sisu

26.11.2010

Prokuratuur avaldas täna majandusministeeriumi kantslerile Marika Priskele ja maanteeameti peadirektorile Tamur Tsäkkole esitatud kahtlustuste sisu. Aruvalla-Kose teelõigu riigihankel avaldasid Priske ja Tsäkko kahtlustuste kohaselt kahele riigihanke pakkujale survet, et viimased omavahel riigihanke tulemustes kokku lepiksid, võimaldades n-ö kaotajale vastutasuks alltöövõttu.

Katsed sellise kokkuleppe sõlmimiseks nurjusid ühe ühispakkuja ehk siis Lemminkäineni mittenõustumise tõttu. Samuti avaldasid nad korduvalt survet riigihanke komisjoni liikmetele, et viimased teeksid ettepaneku tunnistada hankel ebaseaduslikult võitjaks Nordecon Infra pakkumine. Liiapeksi-Loobu teelõigu remondi riigihankel andis Priske kahtlustuste kohaselt Tsäkkole ja majandusministeeriumi ametnikele korraldusi riigihanke võitjaks tulnud Nordecon Infra kahjumi kompenseerimise võimaluste väljatöötamiseks. NImelt oli hanke võitja taotlenud lepingus sätestatud tööde muutmist eesmärgiga katta alguses pakutud hinna ja tööde maksumuse vahest tulenevat kahjumit., esitades taotlusi ka mittevajalike tööde tegemiseks. Kahtlustuste kohaselt nõustusid mõlemad kahtlustatud ka täiendavate tööde tegemisega. Mittevajalikud tööd jäid teostamata, sest omanikujärelevalve teostaja ei nõustunud sellega. Mittevajalikele töödele kulutatud summad ei oleks olnud abikõlbulikud ja saadud välistoetused oleks tulnud kas osaliselt või täielikult tagasi maksta.