PPA: politseinike lisatöö keelamine tuleb kõne alla korruptsiooniriski ilmnemisel

02.07.2013

Üsna sagedane olukord, kus politseinik põhitöö kõrvalt ka mõnda teist ametit peab, tekitab küsimuse, kas kahel-kolmel kohal töötav korrakaitsja on ikka sama efektiivne ja pädev kui see, kes vaid mundrikandmisega leiva lauale saab.

Eesti Päevaleht kirjutas, et paarsada politseinikku töötab ots otsaga kokku saamiseks kahel-kolmel töökohal – patrullimisest vabal ajal teenitakse leiba näiteks korstnapühkijana või bussijuhina.

Põhja prefektuurist sedastati Delfile, et politseinikud on samaaegselt teistel ametikohtadel töötanud ka varem, ent tänase teavituskorra puhul on politsei- ja piirivalveametil (PPA) parem ülevaade sellest, kui paljud politseinikud lisaraha mujal teenivad.

„Seadus annab juhile võimaluse keelata politseinikul teisel töökohal töötamise, kui teise töö maht või laad takistab politseitöö korrapärast täitmist. Lisaks võib keelata teisel kohal töötamise, kui see tooks kaasa teenistuskohustuste rikkumise. Seega ei ole töötamine ametikohal, mis tooks endaga kaasa korruptsiooniriski, lubatud,“ selgitas praegust korda Põhja prefektuuri pressiesindaja Ilmar Kahro.

Mujal töötamise peamine põhjus on arusaadavalt lisaraha teenimine.

„Ennekõike peab professionaalne politseinik ise tajuma enda võimete piire ning neid mitte ületama. Ent kui mujal töötamine hakkab peegelduma tema igapäevatöö tulemustes, on ametniku vahetu juhi kohuseks sellele reageerida,“ ütles Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juht Valdo Põder Delfile.

Samas rõhutab PPA, et politseinike töötamine teisel ametikohal ei ole üldiselt taunitav, kuid teatavate riskide, nagu näiteks korruptsiooniriski ilmnemisel tuleb sekkuda.