Politsei ootab Tallinna korruptsiooni uurimise osas riigikogu erikomisjoni taga

Politsei- ja piirivalveamet ei ole hakanud uurima linna raha eest valimiste eel tehtud reklaame, väites, et soovib eelnevalt ära oodata riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni seisukoha.

«Praeguse seisuga pole politsei nimetatud juhtumite uurimiseks väärteomenetlust alustanud ning on võtnud seisukoha, et ootab ära riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni seisukoha ega alusta menetlust meedias episoodiliselt kajastatud materjali ning arvamuste pinnalt,» edastas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Tuuli Härson.

Ameti teatel alustab politsei väärteomenetlust alles siis, kui komisjon jõuab materjale kontrollides arvamusele ja järeldustele, et nimetatud tegevustes võivad esineda väärteo tunnused. «Kui nendest tulenevalt on alus ja ajend väärteomenetluse alustamiseks, siis politsei seda ka alustab,» kommenteeris Härson.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon võttis omavalitsuste korraldatud reklaamikampaaniad arutlusele septembri alguses.

Muuhulgas arutatakse linna raha võimalikku korruptiivset kasutamist Põhja-Tallinna linnaosavanema Karin Tammemäe reklaamides, Tallinna linnapea Edgar Savisaare tervisespordi kampaanias «Tallinn liigub» ning Tartu linnapea Urmas Kruuse reklaamis Tartu triatloni puhul.

Lisaks küsib komisjon ekspertidelt arvamusi, lisainfot reklaamkampaaniate tellijatelt ja sündmuste korraldajatelt ning uurib, kuidas toimus kampaania sisuline rahastamine. Komisjoni eesmärk on jõuda konkreetsete juhtumite osas hinnanguteni ja kujundada ka üldine seisukoht avalike vahendite korruptiivse kasutamise osas.

Komisjoni esimees on Andres Anvelt, aseesimees Liisa-Ly Pakosta ning liikmed Rein Aidma, Helmen Kütt, Lauri Laasi, Peeter Laurson, Meelis Mälberg ja Aivar Riisalu.

Anvelti hinnagul on politsei vastus, et seisukohavõtt ootab erikomisjoni taga, ebapädev. «Politsei teeb oma tööd ja erikomisjon saab anda üksnes oma hinnangu. Kui selle hinnangu pinnalt leiame, et on toime pandud võimalik väärtegu, edastame selle politseile,» ütles Anvelt Postimehele.

«Kusagilt seadusest ei tulene, et politsei ise ei ole kohustatud võtma seisukohti erinevate võimalike või oletatavate väärtegude osas. Riigikogu erikomisjon ei ole see allikas, kelle hinnangust peaks politsei otsus sõltuma,» leiab Anvelt võimude lahususe printsiibile viidates.