Pistiseasja kohtuotsus: Õispuule tingimisi vangistus, Kaasikule rahakaristus

Harju maakohus mõistis täna Tallinna linnaplaneerimise ameti endise juhataja Toomas Õispuu süüdi pistise võtmises ning endise tippadvokaadi Viktor Kaasiku süüdi selle andmises.

Asi lahendati kokkuleppe menetluses. Õispuu karistuseks jäi aastane vangistus tingimisi kolmeaastase katseajaga ning Kaasikule rahaline karistus summas 27 106,53 eurot.

Lisakaristusena mõisteti Kaasikule kolmeks aastaks töötamise keeld eraõiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus talle on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded.

Õispuule mõisteti lisakaristusena sama pikaks ajaks töötamise keeld riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuses või avalik-õiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus talle on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded.

Õispuu karistuse katseaeg hakkas tiksuma alates kohtuotsuse kuulutamise päevast ehk tänasest.

Pistisena saadud raha maksis Õispuu Kaasikule tagasi.

Süüdimõistetud peavad tasuma riigituludesse sundraha ja menetluskulud.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Õispuud pistise võtmises detailplaneeringu menetlemise korraldamise eest. Süüdistuse kohaselt oli pistiseks 10 000 euro suurune laen, mille tingimused olid oluliselt soodsamad kui lühiajalistel laenudel keskmiselt..

Tänaseks advokatuurist välja arvatud Kaasik oli kohtu all süüdistatavana pistise andmises. «Ma tegin ühe väga rumala vea. See seisnes selles, et ma andsin härra Õispuule laenu, mille ta mulle tagastas. Seisukoht on, et mina ei oleks tohtinud talle anda laenu ja tema ei oleks tohtinud võtta minult laenu, kuivõrd samaaegselt menetleti temale alluvas ametis planeeringuid, teiste hulgas ka hipodroomi ala planeeringut,» on Kaasik varem Postimees.ee-le öelnud.

Kaasik esindas Tallinnas Paldiski maantee ääres asuva hipodroomi ala detailplaneeringu menetluses osaühingut Alfa Property, mis plaanib hipodroomi asemele elu- ja ärirajooni rajamist. Planeeringu vastu võitlesid ägedalt mitu kodanikeühendust, kes leidsid, et hipodroom peaks igal juhul oma praeguses asukohas tegevust jätkama. Tänavu 2. juunil võttis linnavolikogu planeeringu kehtestamisotsuse vastu.

Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut teatas pärast linnaplaneerimise ameti juhataja pistiseafääri ilmsikstulekut, et hipodroomi ala detailplaneering läheb ümbervaatamisele kohe, kui uurimisorganite töö tulemusena peaks selguma, et selle menetlemise käigus on seadust rikutud. «Korruptiivne tegu on kõigiti taunitav ja ma mõistan selle hukka, aga enne täit selgust saamata kujuneks linnavolikogu istung kõnekoosolekuks, millel puuduks juriidiline pädevus,» selgitas Vitsut, miks tuleb kõigepealt kohtuotsus ära oodata.

Kolm kodanikeühendust on Hipodroomi ala planeeringu kohtus vaidlustanud, kuid nagu ühendused ise rõhutasid, ei ole nende kaebus seotud Õispuu ja Kaasiku pistiseafääriga. Nad taotlevad detailplaneeringu kehtestamise otsuse õigusvastasuse tuvastamist ja selle täies ulatuses kehtetuks tunnistamist.

Seltside arvates ei ole nimetatud otsus õiguspärane, sest selle menetlemisel on alates protsessi algusest tehtud põhimõttelisi kaalutlusvigu ning kehtiva üldplaneeringu muutmine ei ole asjakohaselt põhjendatud.

Prokurör Kadri Väling ütles pärast otsuse väljakuulutamist, et tema hinnangul tänane kohtuotsus hipodroomi ala detailplaneeringu seaduslikkust kahtluse alla ei sea.

Allikas: Tallinna Postimees