Pildid: riigikogu liige Urbo Vaarmann astus kohtu ette

Korruptsioonikuriteos süüdistatuna astus täna Tartus kohtu ette Keskerakonda kuuluv riigikogu liige ja endine Tartu linnavolinik Urbo Vaarmann (37), keda prokuratuur süüdistab soodustuskelmuses ja pistise andmises.

Vaarmann ütles enne istungi algust ajakirjanikele, et teda süüdistatakse asjades, mida pole olnud.

Lisaks Vaarmannile on samasisulise süüdistuse saanud OÜ Puhkepesa. Oleg Kuzmini (44) ja OÜd Avicia süüdistatakse soodustuskelmuses ning Ülle Märssi (51) pistise võtmises.

Kuzmini haigestumise tõttu otsustab kohus tänase istungi tõenäoliselt lõpetada ning jätkata süüasja arutamist järgmisel nädalal. Varasema plaani kohaselt pidanuksid istungid toimuma ka homme ja ülehomme.

Süüdistuse järgi taotleti ajavahemikus september 2010 – mai 2012 põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametist (PRIA) pettuse teel toetust Jõgevamaal asuva hoone rekonstrueerimiseks ja kinnistule välisrajatiste ehitamiseks. Pettus seisnes omafinantseeringu mittetasumises ja ehituskulude kõrgemana näitamises. Esitatud taotlus on saanud positiivse lahenduse ning taotlejale määrati toetus summas ligi 600 000 eurot.

Uurimisandmeil nõustas taotlejat PRIA-le esitatud taotlust koostades sama ameti töötaja, kes on saanud selles kriminaalasjas süüdistuse pistise võtmises.

Süüdistuse kohaselt üritas süüdistatav taotleja palvel kiirendada toetuse osamakse väljamaksmist ning väljastas ametiseisundi tõttu teatavaks saanud informatsiooni toetuse menetlemise seisu ja väljamaksete tegemise tähtaja kohta. Vastutasuna korraldati tema jaoks sünnipäevapidu ning süüdistatava sugulase poolt korraldatava ürituse reklaami meediaväljaandes.

2011. aasta novembris maksti taotlejale toetuse osa summas ligi 100 000 eurot. Ülejäänud summa jäi välja maksmata seoses kriminaalmenetluse alustamisega.

Selles kriminaalasjas on arestitud kaks ühishüpoteeki summas kokku 600 000 eurot. Samuti on arestitud süüteoga saadud vara konfiskeerimise ja konfiskeerimise asendamise tagamiseks Jõgevamaal asuv kinnistu ja selle hoonestusõigus.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.