Parteikassa unustamine võttis ametikoha

13.03.2013

 Keskerakonna peasekretäri nõudmisel kaotasid Tallinna linnas töökoha neli ametnikku.

Tallinna linnapea, Keskerakonna esimees Edgar Savisaar käskis lauale panna nelja linnaametniku lahkumisavaldused, kuna ametnikud polnud maksnud parteikassasse kokku lepitud ametikohatasu.

Tallinna linn ei ole palganud Priit Toobalit, ometi läks Keskerakonna peasekretäri ja riigikogu liikme nimel Keskerakonna peakontorist reedel, 1. märtsil parteijuht Edgar Savisaare poole teele kiri, mille vahendas Postimehele usaldusväärne allikas.

Kirjas seisab: «Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole alljärgnevad erakonna liikmed oma kohustusi erakonna ees täitnud ning seoses sellega teen ettepaneku kaaluda järgmiste töötajate ametist vabastamist: keskkonnaameti juhataja Otto Popel, Kesklinna valitsuse vanema asetäitja Reena Tolmik, munitsipaalpolitseiameti juhataja Monica Rand, abilinnapea nõunik Johannes Merilai.»

Kuus minutit pärast Toobali kirja saabumist jõudis abilinnapea Kalle Klandorfi, Arvo Sarapuu ja Mihhail Korbi postkasti linnapea Savisaare nõudmine: «Lugupeetavad! Arvestades selle taotlusega, aga ka sellega, et nimetatud inimestega on probleeme ametikohuste täitmisel tervikuna, palun järgmisel esmaspäeval esitada mulle nende lahkumisavaldused. E.S.»

Summad, mida ametnikud linlaste makstud palgast erakonnale pidanuks andma, ulatusid 2500 euroni. Keskerakonnas on tavaks, et kui partei on aidanud inimese kõrgele ametikohale – riigikogu liikmeks, europarlamendi saadikuks, munitsipaalpoliitikuks või mõne linnaettevõtte nõukogusse –, on tal kohustus maksta partei ühiskassasse «tänuraha». Reeglina on tegemist viie, seitsme, kõrgematel kohtadel isegi kuni kümne protsendiga palgast.

Priit Toobal ütles eile, et kõne all olevate inimeste ametist vabastamine ei ole seotud liikmemaksudega. Aga kui Postimehel on kindlad andmed, et neli linnaametnikku on vabastatud just parteile raha tasumata jätmise pärast? Toobal vastas: «See ei ole õige. See ei ole kuidagi seotud maksmiskohustusega. Kui keegi vabastatakse, siis ikka pigem seetõttu, et ta ei sobinud ametisse või ei saanud tööga hakkama.»

Toobal tunnistas, et nagu igas teises Eesti erakonnas, nii tegeletakse ka Keskerakonnas pidevalt erakonnaliikmetele maksekohustuse meeldetuletamisega. «See on pidev protsess, mida ajame koos finantssekretär Kalev Kalloga isikliku suhtluse, telefoni või kirja teel,» ütles Toobal.

Samal ajal löövad kõik erakonnad kaasa presidendi kokku kutsutud Rahvakogus, püüdes puhastada ja korrastada Eesti poliitikat. Keskerakonda esindab Rahvakogus Priit Toobal, kes tegi näiteks ettepaneku e-valimiste lõpetamiseks ja presidendi otsevalimisteks.

Reformierakonna rahastamisskandaali järel rääkisid kõik erakonnad vajadusest keskenduda parteilastelt liikmemaksu kättesaamisele. Kõige paremini õnnestus see läinud aastal Keskerakonnal – koguti 35 756 eurot, mille tasusid küll vaid 526 kohusetundlikku inimest ehk erakonna liikmetest kõigest 4,2 protsenti.

Kuid enam kui liikmemaks toovad erakonnale raha ametikohajärgsed rahalised nõuded. Koos annetuste ja riigieelarvest saadava toetusega ulatus Keskerakonna tulu 2012. aastal 1,5 miljoni euroni.

Sel laupäeval Sindis toimunud Keskerakonna volikogul jagus Savisaarel kriitikat Rahvakogu ja selle rahastamise kohta. «Arvestades, et enamik nn vabatahtlikke Rahvakogu koordinaatoreid ja eksperte on tegelikult kas riigiasutuste töötajad või peamiselt riigi rahastavate valitsusväliste organisatsioonide palgal, kannab maksumaksja tegelikult kulu vähemalt kaks korda nii palju kui deklareeritud,» rääkis Savisaar ja viitas Rahvakogu maksumusele, 90 000 eurole. «See on aga võrdlemisi kurioosne, kuna Rahvakogu üheks aruteluteemaks pidi ju olema erakondade rahastamise läbipaistvamaks muutmine.»

Linnavalitsuse korraldusega vabastatakse ametist 18. märtsil ka munitsipaalasutuse Tallinna Turud direktor Vello Lokk «seoses töölepingu erakorralise ülesütlemisega tööandaja poolt töötajast tuleneval põhjusel». Lokk astus Keskerakonnast välja juba läinud aasta detsembris. Eile õhtul ei soovinud ta oma ametist lahkumist Postimehele kommenteerida. Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ütles eile õhtul uudisteagentuurile BNS, et Lokk esitas lahkumisavalduse tervislikel põhjustel.
------------------------------------------------------

From: Priit Toobal [mailto:priit@keskerakond.ee]

Sent: Friday, March 01, 2013 3:32 PM

To: Edgar Savisaar

Subject: Kiri

Lugupeetud erakonna esimees,

Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole alljärgnevad erakonna liikmed oma kohustusi erakonna ees täitnud ning seoses sellega teen ettepaneku kaaluda ametitest vabastamist järgmiste töötajate puhul:

Tallinna Linnavalitsuse Keskkonnaameti juhataja Otto Popel

Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema asetäitja Reena Tolmik

Tallinna Munitsipaalpolitseiameti juhataja Monica Rand

Tallinna abilinnapea nõunik Johannes Merilai

Lugupidamisega

Priit Toobal

-------------------------

From: Edgar Savisaar <Edgar.Savisaar@tallinnlv.ee>

Date: 1. märts 2013 15:38.25 GMT+02:00

To: Kalle Klandorf <Kalle.Klandorf@tallinnlv.ee>, Arvo Sarapuu <Arvo.Sarapuu@tallinnlv.ee>, Mihhail Korb <Mihhail.Korb@tallinnlv.ee>

Subject: FW: Kiri

Lugupeetavad!

Arvestades selle taotlusega, aga ka sellega, et nimetatud inimestega on probleeme ametikohuste täitmisel tervikuna, palun järgmisel esmaspäeval esitada mulle nende lahkumisavaldused.

E.S.

Allikas: PM Online