Parteide reklaamikulud võivad saada piirid

22.04.2014


Täna oli riigikogus esimesel lugemisel sotside algatatud erakonnaseaduse täiendamise eelnõu, mis piirab erakondade iga-aastaseid kulutusi reklaamile 500 000 euroga.

Esimene lugemine täna lõpetati, muudatusettepanekud tuleb esitada 7. maiks. Järgnevalt toome teieni riigikogus toimunud arutelu lühendatud kujul.

Ettekandja Marianne Mikko:


Sotsiaaldemokraatide algatatud erakonnaseaduse § 121 täiendamise seaduse eelnõuga piiratakse erakondade iga-aastasi kulutusi reklaamile 500 000 euroga. Piirang võrdsustab parlamendis suurema ja väiksema esindatusega erakondade võimalusi poliitiliste kampaaniate korraldamisel ning sunnib erakondi massiivsete reklaamikampaaniate asemel keskenduma poliitika sisu tutvustamisele. Käesoleva seadusmuudatuse eesmärk on keelata erakondadel teha reklaamikulusid, olgu need tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjandulik reklaam, reklaamtrükised, rohkem kui poole miljoni euro eest kalendriaastas. Piirmäära ületavad kulud loetakse keelatud annetuseks. Massiivsed reklaamikampaaniad, mille käigus põletatakse sadu tuhandeid eurosid arutult, tekitavad inimestes vastuseisu nii poliitika kui poliitikute suhtes ning panevad ebaõiglaselt eelise suurematele parlamendierakondadele.

Muudatuse eesmärk on muuta erakonnaseaduses erakondade valimiskampaaniate ning reklaami kulud vastavamaks demokraatia üldtunnustatud reeglitele. Muudatusega vähendatakse erakondade kampaaniate edukuse sõltumist riigieelarvest rahastamisel. Täna kehtiva seaduse järgi on valimiskampaaniate korraldamisel eelis erakondadel, kellel on rohkem Riigikogu liikmeid ning kes seetõttu saavad suuremat riigieelarvelist toetust. Ühtse reklaamkulude piiri määramisel vähendatakse meeletut ülepakkumist välimeediakanalites ning läbi raha tähtsuse vähendamise Eesti poliitikas luuakse võrdsemad võimalused valimistel osalevatele nimekirjadele oma sõnumite tutvustamiseks. Eelnõu annab tõuke selleks, et erakondade tegemistel oleks prioriteediks poliitiline debatt, mitte reklaamplakatite domineerimine. Valimiskampaania kuludele ülempiiri seadmine aitaks vähendada maksumaksjate raha liigset kulutamist reklaamile ning looks kandidaatidele võrdsemad võimalused.

Küsimused

Keskerakondlane Kalev Kallo:

Sellest võib ju aru saada, kui näiteks satub üks valimine aastas, aga kas te olete arvestanud ka niisuguse juhtumiga, et valimiste liikumisel võib juhtuda, et ühel aastal on kaks valimist, siis nagu ei jätkuks ja kas tulenevalt sellest, näiteks kui ühel aastal 500 000 ära pole kulutanud, et siis selle osa võiks järgmine aasta rohkem kulutada?

Marianne Mikko:

Sellist situatsiooni me teoreetiliselt väga läbi ei mänginud, aga ma saan teie murest aru, Keskerakond, nii et ma taipan, milles on asi. Aitäh!

Keskerakondlane Priit Toobal:

Selline situatsioon, mida Kalev Kallo kirjeldas, oli 2009. a reaalsus, toimusid Euroopa Parlamendi valimised ja kohalike omavalitsuste valimised. Minu küsimus puudutabki kohalike omavalitsuste valimisi. Kas te selle eelnõuga jätate erakondadele, panete erakonnad võrdsesse olukorda? Näiteks erakond X paneb välja kohalikel valimistel 50 nimekirja, 50 omavalitsuses. Näiteks erakond Y paneb välja 215 nimekirja kohalike omavalitsuste valimistel. Nad mõlemad võivad kulutada poliitiliseks tegevuseks ehk siis valimiskampaaniaks sh võrdse summa raha. Kas see on ikkagi võrreldav olukord? Aitäh!

Marianne Mikko:

Jah, ma arvan küll. Ma arvan, et kõikidel nendel kandidaatidel on suurepärane võimalus kohtuda sadade ja tuhandete inimestega ja pidada sütitavaid debatte.

Reformierakondlane Andrus Ansip:

Energiamajanduses on kvoodikaubandus kaunis levinud. Kui üks ettevõte ei suuda ära kulutada temale ette nähtud saastekvoote, siis ta võib neid saastekvoote edasi müüa. Reformierakond ei teinud europarlamendi valimistel välireklaami kampaaniat. Kas teie eelnõu järgi võiks Reformierakond oma kasutamata reklaamikvooti loovutada teistele erakondadele, loomulikult mõistliku tasu eest?

Marianne Mikko:

Ma arvan, et reklaamierakond ... vabandust, Reformierakond ... (Naer saalis.) Alustame veel kord. Reformierakond on more than welcome kohtumistel oma valijatega ja tervitan väga, et te jätsite ühe etapi vahele, mistõttu ma kujutan ette, et me varsti näeme väga palju telereklaami. Ma kohe huviga ootan, kuidas see täpsemalt välja näeb.

Priit Toobal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma olen teiega täiesti nõus, et arutud reklaamikampaaniaid ja liiga mahukad reklaamikampaaniad ei tee ka valimisaktiivsusele kindlasti head, vaid mõjuvad pigem vastupidiselt. Piirata võiks arutada ja piiranguid võiks panna nendele asjadele, mis tegelikult töötavad. Näiteks Saksamaal on kehtestatud piirangud reklaami eri liiki mahtudele, olgu selleks näiteks telereklaami või raadioreklaami sekundid, ruutmeetrit välireklaamile jne. Kas ei oleks mõistlik hoopis sel viisil läheneda sellele teie sõnastatud arutule reklaamikampaaniale liigsele kulutamisele? Aitäh!

Marianne Mikko:

Ma ühtin teie mõttega, härra Toobal, nii nagu teid, ka mind erutavad need tohutud ajupesulaadsed teleklipid ja kui oleks minu teha, aga ma hetkel esindan Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, oleks minu teha endise teleajakirjanikuna, võin ütelda küll, et Eesti võiks olla see teed rajav riik, kus telereklaame, poliitilisi telereklaame enne valimisi ei oleks. Ja need seinad, kus oleksid võrdsed pinnad kõikidele, oleks ainult tervitatav, see oleks väga õiglane ja need oleksid võrdsed võimalused.

Andrus Ansip:

Ma siiski ei saanud vastust oma küsimusele, kas kulutamata välireklaami maht on loovutatav mõnele teisele erakonnale. Või kui soovitakse kasutada suuremat reklaamimahtu ja kellelgi on seda üle, kas siis see reklaamimaht on ostetav?

Marianne Mikko:

Härra Ansip! Me küll oleme koalitsioonis, aga me ei valda nii hästi sellist poliittehnoloogiat nagu teie. Me ilmselt peaksime natuke veel õppima.

Keskerakondlane Tarmo Tamm:

Ma küsin täpsustavalt, et kuidas saab välistada selle, et erakond ei kuluta valimisteks rohkem kui 500 000 eurot, sest erakonnal ei ole ja erakonna liikmetel pole keelatud kõrvale moodustada valimisliite ja valimisliitude kaudu võib seda summat veel kahekordistada, kolmekordistada. Millega te selle garanteerite, et selline laienemine ei toimu, raha kasutamine teisel moel?

Marianne Mikko:

Ma veel kord kordan, et nii nagu teie esimese küsimuse puhul ka praegu tunnetan ma seda, et läheb skeemitamiseks. Mina arvan, et ei lähe skeemitamiseks, sellepärast et me oleme demokraatlikus riigis ja ühtlasi ka õigusriigis. Ma arvan, et see peaks muutuma tavaks, kus skeemitamised, mis võib-olla on teile väga tuttavad, meile nii tuttavad küll ei ole. Aitäh!

Sots Indrek Saar:

Esiteks ma tahaksin kolleeg Tarmo Tamme küsimusest jätkuvalt öelda, et ka tänaste seaduste järgi on erakondade poolt valimisliitude rahastamine igati keelatud. Seda ei ole võimalik teha ja see on illegaalne tegevus, kui mõni erakond seda teeb. Nii et kui Tarmo Tammel on teada mõni juhtum, siis peaks ta sellest andma vastavalt märku. Erakonnad ei tohi mitte mingil juhul valimisliite rahastada. Aga minu küsimus on selles, et nagu ma sain, hea ettekandja, sinust aru, siis põhimõtteliselt kui on olemas poliitiline soov siiski piirata neid üle mõistuse küündivaid reklaamieelarveid, siis saab seda alati teha ka mahupiirangute kaudu, mis vääriks ka kindlasti arutamist. See ei pea ilmtingimata olema rahaline piirang. Sain ma sinust õieti aru?

Marianne Mikko

Just, see mõte on ju, et valija ei ole loll. Vastupidi, meie, poliitikud peaksime oma valijat austama. Ja seetõttu endise teletöötajana, ma veel kord kordan, arvan ma, et kui Eesti oleks eesrindlik riik, kes lõpetaks valimiskampaania eel telereklaamid, siis see oleks väga hea signaal kogu Euroopa Liidu liikmesriikidele. Aitäh!

Keskerakondlane Inara Luigas:

Aitäh, austatud ettekandja! Ma tuleksin sulle natukene appi. Kui Reformierakond valutab südant oma rahaliste jääkide pärast, kas siis oleks mõeldav teha mingisugune fond, kuhu kõik erakonnad peale valimisi kannaksid oma jäägid ja fondi nõukogu otsustaks juba nende rahade suunamise lastekodudele, vaesuses elavatele inimestele jne? Tegelikult on see väga tänuväärt mõte, mida me võiks ka siin edasi arendada.

Marianne Mikko:

Aitäh, Inara, abi eest ja aitäh selle innovatiivse mõtte eest! Ma kirjutaks sellele kahe käega alla ja ma usun, et kogu meie fraktsioon tervitab seda.

IRLi liige Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Kuna siin tundub, et raha jääb väga palju üle, siis see on väga lihtsalt lahendatav. Võiks menetluse käigus sätestada, et ülejäägid lähvad stabiliseerimisreservi. Aga mul on küsimus teile. Te olete Reformierakonnaga ühes koalitsioonis ja ma saan aru, et üheskoos te ka seadusi menetlete ja toetate. Kas on teil teada, kas Reformierakond toetab teie algatust, eelnõud koalitsioonis? Aitäh!

Marianne Mikko:

Aitäh väga otsekohese küsimuse eest! Sotsiaaldemokraadid on ka valmis, et see seadus ei lähe läbi. Olukord on muutunud.