Pankrotihaldur Veli Kraavi kohtuasja kahjusumma ületab miljonit eurot

10.06.2021

Tuntud pankrotihalduri Veli Kraavi kriminaalasi on paisunud mahukaks kohtuasjaks. Riigiprokuratuur kahtlustab teda vara omastamises rohkem kui 20 pankrotimenetluses, mille kahjusumma ületab kokku ühte miljonit eurot.

Väidetavad rikkumised pandi toime aastate jooksul, kuid kohtud, pankrotihaldurite koda ega justiitsministeerium midagi kahtlast ei märganud.  

Veli Kraavi sai eelmise aasta novembris kahtlustuse kolme pankrotimenetluse juures vara omastamises. Kui teised haldurid võtsid kahtlustuse saanud Kraavilt menetlused üle, avastasid nad, et Kraavi kasutas pankrotivara justkui oma raha.

"Algselt olid ainult mõned asjad, nüüd on selgunud, et kõik kes on üle võtnud, et peaaegu et igal pool on midagi võetud ja siis tagasi pandud või siis ei ole veel jõutud tagasi panna. See on kurb," rääkis pantrotihaldur Ly Müürsoo.

Just teise haldurite kuriteoteadete tõttu on kahtlustakse Kraavit juba enam kui 20 omastamise episoodis.

"Tänaseks on meil neid pankrotipesasid, kus omastatud on, üle 20 ja me ei välista et neid võib veel juurde tulla. Omastamine seisnes Veli Kraavi menetluses olnud pankrotipesadest raha väljaviimises esinevatel alustel, kas siis nii enda isiklikule kui siis ka temaga setud äriühingute kontodele. Ma ütlen, et hetkel on tuvastatud üle miljoni kahju, aga see lõplik summa formuleerub süüdistuse koostamise hetkeks. Süüdistuseni loodame siin jõuda lähikuudel," rääkis riigiprokurör Sigrid Nurm.

Justiitsministeeriumis vabakutselise tegevust juhtiva Gunnar Vaikmaa hinnangul on tegemist esmakordse kahetsusväärse juhtumiga ning halduri tööd reguleerivad seadused on piisavalt ranged. "Ma arvan, et see põhjus ei ole selles, et meil oleks mingist otsast puudulik regulatsioon, et vaevalt küll," sõnas Vaikmaa.

Kohtu poolt nimetatud haldur peab oma kohustusi täitma ausalt ja arvestama kõigi võlausaldajate ja võlgnike huve. Haldur annab menetluse ajal aru pankrotitoimkonnale. Pankrotiseaduse järgi peavad halduri üle järelevalvet tegema kohus, koja kutsekogu ja justiitsministeerium. Kuid pankrotimenetluste osalised ei esitanud neist mitte ühelegi kaebusi Veli Kraavi kohta

"Ministeeriumil on see järelevalve ütleme siis õigus lausa olemas, aga see on tegelikult ikkagi andmete põhine, et siis keegi peab meile osutama, et kus on puudusi, ehk siis ta on nö reageeriv kui tuleb kaebus 52-56 siis me saame kontrollida, et me ei tee sellist lausseiret, meil on haldureid täna üle 60," rääkis Vaikmaa. 

Kui 10 aastat tagasi esitati haldurite töö osas ministeeriumile kuni 50 kaebust aastas, siis viimastel aastael on see jäänud alla 10, ütles Vaikmaa.

Loe ERRist.