Õiguskantsler: ravimiseadus pole põhiseadusega kooskõlas


Õiguskantsler Indrek Teder esitas riigikogule ettepaneku viia ravimiseadus põhiseadusega kooskõlla.

Ta analüüsis ravimiseaduses sätestatud ajutisi apteekide asutamispiiranguid. "Nagu ma ka varem korduvalt olen väljendanud, siis minu hinnangul rikuvad ravimiseaduses kehtestatud piirangud apteegi tegevusloa väljaandmisel ja muutmisel põhiseadust," ütles Teder pressiteates.

Riigikohtus tunnistas mullu 9. detsembril apteekide asutamispiirangud põhiseadusvastaseks, kuid lükkas otsuse jõustumise kuue kuu võrra edasi, et riigikogu saaks astuda vajalikud sammud, vältimaks apteegiteenuse kättesaadavuse halvenemist.

Riigikogu otsustas tänavu 21. mail jätkata apteekide asutamise piiramist kohtades, kus on piisav nõudlus selleks, et apteegipidamine võiks majanduslikult ära tasuda ning kus piirangute kadumise korral võiks eeldada konkurentsi elavnemist.

Õiguskantsleri hinnangul on taunitav, et riigikogu ei järgi riigikohtu otsust. "Kui riigikohus on leidnud, et kuus kuud on piisav aeg vastavate muudatustega kohanemiseks, siis seadusandjal ei tohi seda otsust eirata," kinnitas ta.

Õiguskantsleri hinnangul kohtleb seadusandja apteekide asutamist piirates ettevõtjaid põhjendamatult ebavõrdselt ning kindlustab olemasolevate apteegipidajate positsioone.

"Kuigi uued piirangud on ajutised, kehtestati nendega taas riigikohtu otsuse kohaselt täna lõppema pidanud põhiseadusvastane olukord, ilma et seda oleks tinginud objektiivne vajadus," lausus Teder.

Ta lisas, et kuigi riigikogu põhjendas ajutiste piirangute kehtestamist ajapuudusega, näitab seadusandja tegevus, et tegelik põhjus on poliitilise tahte puudumine seaduse andmiseks, mis lõpetaks ettevõtjate ebavõrdse kohtlemise apteegiturul. "Põhiseadusest peab kinni pidama, sõltumata sellest, kas seadusandlikus kogus on poliitiline tahe seda teha," märkis Teder.