OECD hoiatab Eestit kasvava korruptsiooniohu eest

13.06.2014


Eesti majanduse üha suurenev sõltuvus ekspordist suurendab ka välismaise korruptsiooni riski ning Eestil ei pruugi olla sellega toimetulekuks adekvaatset seadusandlust, hoiatab Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Veelgi enam, OECD märgib korruptsiooniteemalises raportis, et arvamus, et eestlased altkäemaksu ei anna, võib vähendada ka vajalikke ennetusmeetmeid

OECD märgib raportis , et alates OECD korruptsioonivastase konventsiooniga liitumisest 2005. aastal ei ole Eesti väliskorruptsiooni juhtumitega seoses kedagi vastutusel võtnud, kuigi sellised süüdistused on olemas.


„Eesti peab tagama, et korruptsioonisüüdistusi uuritakse tõsiselt, et infot kogutakse laialdastest allikatest, kaasa arvatud välismaised institutsioonid,“ märgitakse OECD raportis.