Neetud ametikoht

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja selle juhtidega on viimastel aastatel üles tõusnud nii palju skandaale, et peab küsima, kes enam julgeb seda asutust juhtida võtta.

Eelmisel nädalal nimetati uueks EASi juhiks Andres Rannamäe, kelle kohta ei olnud esiti kellelgi midagi head ega halba öelda. Kuid nüüd tuleb välja, et paanika läks lahti juba tema ametisse nimetamise päeval, kuna rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna sahtlis olid mehe kohta süüdistused teadusrahaga sahkerdamises. Järgmisel päeval saadeti paberid prokuratuuri.

Nüüd hakkab tunduma, et endine pankur Taavi Laur, kes oli EASi juht kuus kuud, pidas veel niigi hästi vastu. Süüdi või mitte, aga Rannamäe olukord on täbar. Süüdistused puudutavad muuhulgas EASi enda toetusraha. Leping on Rannamäega veel sõlmimata.