Mutli loodab, et komisjon loobub ise raha nõudmisest

Jaanus Mutli ja tema advokaat Raiko Paas esitavad erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) ettepaneku, et ERJK ise Mutlile tehtud ettekirjutusest loobuks.

Tallinna ettevõtlusametis töötav Jaanus Mutli vaidlustas kohtus ERJK ettekirjutuse, mille kohaselt peab ta linna raha eest tehtud valimisreklaamide kulud linnavalitsusele tagastama.

Tallinna halduskohus andis pooltele võimaluse kompromissläbirääkimiste pidamiseks ja selle tulemustest pidi teavitama tänaseks.

Jaanus Mutli ütles, et sisuliselt on ettepanekuks see, et ERJK ise oma ettekirjutuse tühistaks ning kohtuasi sellega ära lõppeks.

Tema esindaja, advokaadibüroo Sirel ja Partnerid jurist Raiko Paas kinnitas, et teeb täna vastavasisulise ettepaneku.

«Tänane seadus on niivõrd ebaselge ja kui on õigusselgusetus, siis võib see olla põhiseaduse vastane. Kui kellelgi panna seadusega kohustusi, siis peab isik suutma ette näha, et kui ta mingit moodi käitub, siis mis tagajärjed sellel on. Meie väidame, et see on niivõrd ebaselge, et isik ei saagi sellest aru. Siis võib ta olla ootamatu olukorras, kus talt nõutakse ettekirjutusega suuri summasid,» selgitas Paas.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand nentis, et vaidlus on alles pooleli. «Selge on see, et omal initsiatiivil ei hakka komisjon oma langetatud otsuseid muutma. Kui me oleme leidnud ja kaalunud järelevalveorganina, et asi on ettekirjutuse vääriline, siis me ei loobu ettekirjutusest,» ütles Tarand.

Ta lisas, et ei näe isiklikult ühtegi mõistlikku põhjust, miks me peaks ERJK oma seisukohta praegu muutma hakkama.

Kui pooled kompromissini ei jõua, siis langetab kohus otsuse 11. juuniks.

ERJK tegi keelatud valimisreklaami kulude tagastamiseks ettekirjutuse lisaks Mutlile ka Edgar Savisaarele, Arvo Sarapuule, Karin Tammemäele ja Priit Kutserile, kes kõik kandideerisid kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas.

Komisjon nõuab tuhandete eurode tagastamist

Kontrollikomisjoni tähelepanu all olid Hiiu staadioni avamise plakat, millel figureerisid Mutli, Savisaar ja Sarapuu, samuti Kutseri spordikompleksi avamist lubanud plakat ja Tammemäe kepikõnnitreeringute reklaam. Lisaks käsitles komisjoni ettekirjutus kaht videoklippi, kus Savisaar kutsus inimesi valima ja osalema Tallinna Maratoni eelsetel treeningutel.

Hiiu staadioni avamise reklaamidele kulus linnavalitsuse andmetel 11 000, Kutseri reklaamplakatile 1234,8 ja Tammemäe plakatile 268,8 eurot, viimastele summadele lisanduvad plakatite mahavõtmise kulud. Savisaare reklaamklipid, mida esitati erinevates tele- ja raadiokanalites ning mis kutsusid osalema Tallinna Maratoni ettevalmistavatel treeningutel, maksid kokku 100 842,69 eurot. Seda, kui palju maksis telekanalis PBK näidatud venekeelne reklaamklipp, milles Savisaar kutsus inimesi valima, pole kontrollikomisjonile teada.

Keskerakondlasest linnajuhtide valimisreklaamidega seoses pöördus erakondade rahastamise järelevalve komisjon ka riigiprokuratuuri poole, kes alustaski mullu 9. juunil kriminaalmenetlust, et kontrollida, kas linnavalitsuse juhtimisülesandeid täitvad ametnikud on pööranud neile usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks.