MTA juristid lõid õigusbüroo

Maksuametis juristidena töötavad Anu Toomemägi, Marika Salmistu ja Heli Insler lõid suve hakul oma büroo, mis pakub abi õigusvaidlustes. Maksunõu jagamine büroo juhi Toomemägi sõnul pakutavate teenuste hulka ei kuulu.

„Kahjuks ei saa jah. Nii kaua kui ma olen maksuametiga töösuhtes, siis maksualast nõu meilt ei saa,“ kinnitas juunis äriregistrisse kantud ettevõtte juhatuse liige ja partner Toomemägi. Pärnus töötav Toomemägi on maksu- ja tolliametis palgal juba 1997. aastast. Tema praeguseks ametikohaks on peajurist, partnerid Insler ja Salmistu on MTAs juristid.

Maksuameti töötajatena käivad nad kohtus erinevates maksuvaidlustes riiki esindamas. Õigusbüroo internetilehel avaldatud tutvustusse pole juristid oma töökogemust MTAs märkinud. Otseselt ei ole seal ka öeldud, et maksualaseid nõuandeid ei saa.

„Me ei ole kodulehele märkinud, et me maksualast nõu ei anna, aga oleme märkinud, milles me anname,“ selgitas Toomemägi ja lisas, et kuna maksunõustamisega pole nende teenused kuidagi seotud, ei ole selle info märkimine ka asjakohane. Kodulehe andmeil nõustavad ja esindavad juristid kliente nii tsiviil-, haldus-, väärteo- kui kriminaalmenetluses. Toomemägi sõnul tegelevad nad näiteks perekonnaõigusega, võlaõigusesse puutuvate küsimustega, käsitlevad lepingurikkumisi ja küsimusi, mis puudutavad omandisuhete reguleerimist.

Toomemägi kinnitas, et juristid töötavad büroos väljaspool nende tööaega MTAs. Ka näiteks oma erakliendi esindamiseks kohtus võtab Toomemägi enda sõnul MTAst vaba päeva. „Tänase seisuga ei ole mul seda väga palju kasutada vaja olnud, sest enamik asju on kirjalikus menetluses,“ ütles ta. Samuti kinnitas Toomemägi, et ei kasuta erapraksises MTAs kogutavat infot või andmebaase ning oma tööandjat on juristid eraettevõtlusega tegelemisest informeerinud.

MTA: huvide konflikti ei teki

MTA avalike suhete juhi Ivi Papsteli sõnul on asutus oma töötajate eraärist teadlik. „Kõik kolm on ametit teavitanud teise tööandja juures töötamisest ning on kinnitanud, et huvide konflikti sellest tegevusest ei teki, kuna nad ei tegele maksu- ja tollivaldkonna õigusnõustamisega,“ lisas ta.

Papstel selgitas, et eelmisel kevadel jõustunud uus avaliku teenistuse seadus lihtsustas avalike teenistujate võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks. Lisaks muudeti osade seniste ametnike töösuhet ning sõlmiti nendega töölepingud. Selle kaudu muutus nende staatus ametnikust töötajaks. Sellisele töölepinguga töötamisele läksid üle ka kõik MTA juriidilise osakonna kohtumenetlusega tegelevad juristid.

„Kuna ametnikele kehtivad piirangud töötajatele ei laiene, siis on töölepinguga töötajatel täielik vabadus töötada lisaks mujal, luua ettevõtteid või olla nende juhtorganistes ilma, et nad seaduse kohaselt isegi tööandjat sellest teavitama peaksid,“ ütles Papstel. „Maksu- ja tolliametis on siiski kehtiva sisekorra eeskirja järgi ette nähtud, et töötajal on sellistel puhkudel kohustus tööandjat teavitada, mis annab ametile võimaluse võimalike huvide konflikti korral reageerida,“ lisas ta.

Papstel märkis, et MTA juriidilise osakonna töötajatest on ametit oma kõrvaltegevusest teavitanud kokku 9 inimest. „Kõrvaltegevuse hulka kuuluvad nii töölepingu kui käsunduslepingu alusel töötamine, aga ka näiteks tegevus MTÜ juhatuses ning õppeasutuses loengute lugemine,“ ütles ta.