Ministeerium EASi uuest juhist: olukord võib tekitada huvide konflikti


Rahandusministeerium saatis informatsiooni teadusrahade kantimise kahtlustustest EASi uue juhi Andres Rannamäe suhtes prokuratuuri päev pärast mehe ametisse nimetamist.

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli sõnul tuli kiirkorras tegutseda. «Kuna seotud isik osutus valituks EAS-i juhatusse ja EAS-il on ettevõtte vastu tagasinõue, siis sundis see paratamatult kiirkorras tegutsema, sest praegune olukord võib tekitada huvide konflikti,» selgitas Siruli «Meile teadaoleva info prokuratuurile saatmise eesmärk oli saada probleemile õigusorganite hinnang.»

Siruli sõnul tuli esimene kiri Euroopa Pettustevastasest Agentuurist rahandusministeeriumisse mullu septembri lõpus, teine 13. jaanuaril 2014. OLAF ei algatanud uurimist, kuna küsimus oli alltöövõtja petmises, mitte mõjus antud toetusele. Rahandusministeeriumis oli kaalumisel teema katmine süsteemiauditite raames.

«Peamiselt on teema seotud kahe asjaoluga. Esiteks on projekt olnud probleemne, lisaks dokumendi võimaliku võltsimise kahtlusele on küsimus raha ringluses ning projekti eesmärkide saavutamises ja seda ajal, kui Andres Rannamäe oli ettevõtte juhatuse liige. Täpsemalt on tegemist kolm-neli aastat vana skeemiga (eelkõige erinevate välisriikide vahel toimunud ja toimumata jäänud maksed), kus mingil põhjusel on alltöövõtjale jäänud maksmata,» kirjeldas Siruli Rannamäe suhtes esitatud kahtlustusi.

Täna tuli avalikkuse ette, et värsket EASi juhti Andres Rannamäed kahtlustatakse seotuses 570 000 euro teadusrahade kantimisega, kusjuures toonast projekti rahastas ka EAS.