Michal väljendas ettevaatlikku toetust varjatud annetuste kriminaliseerimisele

22.06.2012

Justiitsminister Kristen Michal väljendas ettevaatlikku toetust viie riigikogu liikme algatatud eelnõule, millega kriminaliseeritakse erakonnale tehtavate anonüümsete, varjatud või juriidilise isiku annetuste vastuvõtmine. 

Demokraatide ehk viie hiljuti Keskerakonnast välja astunud poliitiku ettepanek oli vastus reformierakondlane Silver Meikari ülestunnistusele, et ta annetas Reformierakonnale 115 000 krooni, mis polnud tema raha, vaid mille andis talle reformierakondlane Kalev Lillo tollase Reformierakonna peasekretär Kristen Michali palvel.
 
Michal ja Lillo eitavad, et Meikari kirjeldatud sündmused on nii toimunud. Teisipäeval saatis sellesama Michali juhitav justiitsministeerium riigikantseleile ametliku avalduse viie riigikogulase ettepaneku kohta varjatud annetuste vastuvõtmine uuesti kriminaliseerida.
 
"Justiitsministeerium põhimõtteliselt toetab tehtud ettepanekut täpsustada erakondade aruandluse ja rahastamisega seonduvaid küsimusi," kirjutas Michal.
 
Ta juhis aga tähelepanu, et eelnõu menetlemisel vajab hindamist kavandatud sätte vahekord karistusseadustiku paragrahv 402'1 ja teiste eriosa koosseisudega ning erakonnaseaduses sätestatud nõuete ja haldus- ja väärteovastutusega.
 
Michali mainitud paragrahv 402'1 erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumise eest on seesama paragrahv, mille alusel alustas prokuratuur peale Meikari paljastust kriminaalasja.
 
"Justiitsministeerium leppis kevadel toimunu kohtumisel erakondade rahastamise järelevalve komisjoniga kokku, et riigikogu sügishooaja alguseks koostame erakonnaseaduse muudatustega eelnõu, mis põhineb ERJK ettepanekutel. Teame ka, et vastavaid ettepanekuid on avalikkuselt küsinud sügiseks Riigikogu Põhiseaduskomisjon," kirjutas Michal.
 
"Oleme arvamusel, et nii see ettepanek, kui muud asjassepuutuvad ettepanekud peaks kindlasti arutusele tulema kui erakonnaseadust ja karistusseadustikku muudetakse. Seetõttu toetame eelnõu algatamist ja muudatust ning teeme ettepaneku kogu teemat arutleda sügisel riigikogus tervikuna, et saavutada süsteemne ja tõhus tulemus," lõpetas Michal.
 
Allikas: Delfi