Maria Alajõe: Ermamaa otsuse tegemist 2012. aastal ei mõjutatud poliitilisel tasandil

Täna pärastlõunal kogunes riigikogus korruptsioonivastane erikomisjon, et arutada OÜ Ermamaa tagasinõudeotsusega seonduvate asjaolude üle. Komisjoni ees olid aru andmas EASi toonane juhatuse liige Maria Alajõe ning endine majandusminister Juhan Parts.

Neli aastat tagasi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse eesotsas olnud Maria Alajõe ütles täna, et 2012. aastal tugines EAS Ärma talu otsuse tegemisel varem tehtud otsustest.

Mida arvab Alajõe väitest, et toonane otsus ei olnud piisavalt põhjendatud? «2012. aasta otsus oli võrreldes muude otsustega tollel ajal ikka märkimisväärselt pikemalt otsustatud,» ütles Alajõe, kelle sõnul olid otsuse tegemisel tehtud kaalutlused ka «suhteliselt põhjalikult» lahti kirjutatud.

«Vaadake, niimoodi ei saa püstitada küsimust, kas see (väljamakstud summast vaid 10 protsendi suuruse osa tagasiküsimine - toim.) on kingitus. See oli konkreetselt meetme määrusele tuginedes tehtud otsus,» ütles Alajõe.

Kas üldse ja kes peaks kogu asjas vastutuse võtma? Alajõe ei soovinud hinnanguid anda, kuid ütles: «Paratamatult, nagu Euroopa Komisjon ka öelnud on - see on Eesti siseasi. See tuleb Eestis lahendada.»

Alajõe ütles pärast parlamendi korruptsioonikomisjoni jutulkäimist, et temalt uuriti, kas keegi mõjutas 2012. otsuse tegemist. «Poliitilisel tasandil ei ole selle otsuse tegemist mõjutatud,» kinnitas ta täna.

Toonane majandusminister Juhan Parts ütles pärast komisjoniliikmetega kohtumist, et tema ei olnud toonase otsusega kuidagimoodi seotud. «Minuga sel teemal ka keegi ei rääkinud,» ütles Parts.

«Ma usun, et praegu on avalikkuses tekitanud ootamatu reaktsiooni see 10 protsenti. Mina ei olnud ka sellest teadlik,» lisas Parts.

Toomas Hendrik Ilves esitas presidendiametist lahkumise päeval ehk 10. oktoobril EASile kirjaliku soovi mitte kasutada toetusega rajatud talu sihtotstarbeliselt ehk konverentsikeskuse ja turismitaluna. Seetõttu esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus OÜle Ermamaa tagasinõude lähtuvalt EASi juhatuse 30. märtsi 2012 otsusest.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot, mille Ilves 12. oktoobril tasus. Kokku sai osaühing 2006. aastal toetust 190 392 eurot.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tegi OÜ-le Ermamaa tagasinõude lähtuvalt EASi juhatuse 30. märtsi 2012 otsusest, mille kohaselt küsib EAS toetuse osaliselt tagasi. EAS viitas nimetatud otsuses ka asjaolule, et OÜ-le Ermamaa kuuluv Ärma talu on võõrustanud presidendi ametisoleku aja jooksul arvukalt väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi.

Novembri algul tutvustatud rahandusministeeriumi auditist selgub aga, et Toomas Hendrik Ilvese ettevõte Ermamaa peaks maksma Ettvõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) tagasi 90 protsenti Ärma talu ehitamiseks saadud toetusest ja EAS on eksinud, esitades vaid 10-protsendilise tagasinõude. Euroopa Komisjon teatas, et nemad asjasse ei sekku ning asi tuleb lahendada Eestis.