Margus Tsahkna (IRL): praegune rahastamissüsteem tagab riigi poliitilise stabiilsuse

 Isamaa ja Res Publica Liidu peasekretär Margus Tsahkna leiab vastuseks Kaarel Tarandi kriitikale erakondade rahastamise kohta, et Tarandi pakutud idee tähendaks erakondade tegevuse suunamist peaasjalikult liikmemaksu kogumisele selle asemel, et teenida rahva usaldus.

Kindlasti on kõik erakonnad huvitatud sellest, et liikmed aktiivsemalt liikmemaksu maksaksid, kuna see väljendab ka erakonna liikmete aktiivsust. IRL on rahvaerakond ja oma struktuuri oleme rajanud põhimõttele, et iga liige saaks alates piirkondade osakondadest poliitiliste otsuste tegemises osaleda. IRLis läheb liikmemaks kasutamiseks piirkondadele, mistõttu on ka piirkondade huvi, et liikmemaks hästi laekuks.

 

Praegune erakondade rahastamine ei ole seotud niivõrd erakonna enda liikmete maksukogumisega, vaid sellega, kui suure esinduse ja usalduse on erakond rahvalt valimistel saanud. Kuna riigipoolse rahastamise puhul on tegu kõigi inimeste rahaga, siis just rahva toetus on kõige õigem mõõdupuu, kuidas rahastamist mõõta. Sarnane süsteem on kasutusel enamustes demokraatlikes riikides, kuna erakonnad kannavad vastutust riigi juhtimisel kogu rahva ees, mitte ainult oma erakonna liikmete ees.

 

Erakondade praegune riigipoolne rahastamise süsteem, sõltuvalt nende esindatusest parlamendis, tagab riigi poliitilise stabiilsuse. Rahastamine peab olema läbipaistev ja kontrollitav, seepärast suurendati järelevalvet teostava komisjoni koosseisu poliitikaväliste spetsialistidega ja anti neile volitusi juurde. Läti läks populistlikel põhjustel teist teed ja tulemuseks oli totaalne poliitiline ebastabiilsus ja läbipaistmatu rahastamine, mille tulemusel keegi ei tea, kelle huvisid nende erakonnad tegelikult esindasid.

 

Tarandi idee tähendaks, et erakonnad võivad oma tegevuse suunata peaasjalikult liikmemaksu kogumisele selle asemel, et teenida rahva usaldus.

 

Allikas: PM Online