Mardna kuulumine haiglate nõukogudesse võib olla seadusevastane

04.06.2010

Põhja Prefektuur algatas 6. mail väärteomenetluse terviseameti järelevalve osakonna juhtivinspektori Peeter Mardna suhtes, et selgitada välja, kas tema kuulumine haiglate nõukogudesse on seadusevastane, kirjutab meditsiiniuudiste portaal mu.ee.

Politsei poole pöördus võimaliku huvide koflikti kohta õigusliku hinnangu saamiseks Peeter Mardna ise, kuna tema ülemuse ehk terviseameti peadirektori Tiiu Aro hinnangul on Mardna osalemine Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu kui juhtiv-, kontroll- või revisjoniorgani töös seadustega vastuolus.

Enne politsei poole pöördumist oli Mardna seisukohta küsinud õiguskantslerilt ja Tallinna linnavalitsusest, kuid jäi abita.

«Käisin korruptsioonipolitsei vanemkomissaarilt nõu küsimas, kuna ülemus ütleb, et mul olevat huvide konflikt,» rääkis Mardna. «Seadusekuuleka kodanikuna tahan teada, kas ma talitan õigesti või mitte ning kui mitte, siis lähen seadusekuulekale teele ja astun nõukogust tagasi,» lisas ta.

Politsei pressiesindaja Martin Luige sõnul on politsei eesmärk välja selgitada, kas Mardna, olles 2009. aasta sügisel tervishoiuameti järelevalve osakonna juhataja ning ka SA Tallinna Hambapolikliinik, SA Narva Haigla ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu liige, rikkus oma tegevusega korruptsioonivastase seaduse § 19 lg 2 p 5 toodud piirangut.

Selle paragrahvi järgi on keelatud olla ühtaegu avalik-õigusliku juriidilise isiku ja vahetult selle isiku kontrollitava juriidilise isiku juht- või järelevalveorgani liige.