Maailmapank seab Eesti korruptsioonivastase tegevuse teistele eeskujuks

Maailmapanga ülemaailmse valitsemise indikaatori järgi suudab Eesti võrreldes teiste endiste siirderiikidega korruptsiooni paremini kontrolli all hoida ja on seega teistele eeskujuks.

Eesti sai maailmapanga koostatud tabelis 89,9 protsendise tulemuse, millele järgnesid Sloveenia 80,8, Gruusia 76,4, Poola 74,5 ja Tšehhi 69,2 protsendiga.

„On positiivne, et Eesti edusammud korruptsioonivastases tegevuses jäävad silma ka maailmatasandil. Sellised tulemused ei tule aga tühjalt kohalt,“ nentis justiitsminister Raivo Aeg. „Oleme ise palju teinud, et teadlikkust korruptsioonist tõsta ja seda nähtust meie riigis vähendada. Lisaks sellele, et me oleme üles ehitanud tugeva ja erapooletu õiguskaitse ning kohtud, loonud toimiva avaliku teabe avalikustamise raamistiku, lõime hiljuti omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkonna, oleme viinud läbi lugematu arvu koolitusi ja loonud koolidele õppematerjalid. Meie korruptsiooniveeb sisaldab hulganisti materjale selle kohta, kuidas käituda huvide konflikti korral ning kust inimesed saavad nõu. Tulemas on ka e-koolitus ametiisikutele huvide konflikti vältimiseks,“ rääkis justiitsminister.

Ministri sõnul on kõigi loetletud tegevuste tulemus see, et Eesti ühiskonna suhtumine korruptsiooni on tauniv.

Maailmapanga koostatud valitsemise indeks võtab arvesse valitsuste efektiivsust, õiguskindlust (rule of law), seaduste kvaliteeti, korruptsiooni kontrollimist jms. Indeks koondab üle 200 maailma riigi tulemused. „Eesti mitte ainult ei ole parem Euroopa mastaabis, vaid edestab korruptsioonivastastes näitajates juba rikaste OECD riikide keskmisi,“ lisas Aeg.

„Business Anti-Corruption Portal“ kirjutab oma veebilehel, et enamikke Eesti avalikke institutsioone iseloomustab ausus ja läbipaistvus.