Loe kapo aastaraamatust: oskustega töötajast sai reetur


Kaitsepolitseiamet kirjeldab ja põhjendab värskes aastaraamatus, kuidas salajase vastuluureoperatsiooni tulemusel paljastati ja peeti mullu 7. augustil kinni riigireetur ja endine ameti töötaja Vladimir Veitman.

Samuti toob aastaraamat välja, et oma mõjutustegevuses on Venemaa üha enam keskendunud noortele. "Eelistatud sihtrühm on noored, kes on üldjuhul vastuvõtlikumad Venemaa propagandale, tundmata NSV Liidu ajaloo tegelikkust ning selle tagajärgi Eesti riigile ja rahvale," toob aastaraamat välja.

"Kaasmaalaspoliitika edu eelduseks on venekeelse elanikkonna segregatsioon. Selle tõttu töötatakse vastu lõimumisele, mis võimaldaks kohalikel venekeelsetel inimestel hästi hakkama saada."

Korruptsioonikuritegudest tuuakse raamatus välja kohalikud omavalitsused ja näiteks lõplikult jõustunud Ivo Parbuse kaasus. Samas majandusjulgeolekut ohustav korruptsioon on kapo hinnangul eelkõige seotud suurt mõjujõudu omavate ringkondade isiklike ärihuvidega.

"Sellest tulenevalt võidakse valida mitte riigile, vaid mõnele isikute rühmale kasulikud lahendused. Peamine julgeolekuoht seisneb korrumpeerunud isikute pääsemises riigi osalusega strateegiliste äriühingute või sihtasutuste juhtimisse. Seejuures tuleb arvestada, et mitmed sihtasutused jagavad Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid, mistõttu on nende tegevuse läbipaistvus oluline Eesti rahvusvahelise usaldusväärsuse säilitamisel. Samuti tuleb arvestada, et teatud majandus- ja tööstussfääris tegutsevad Eesti ettevõtted on ühteaegu ka ebasõbralike välisriikide huviorbiidis."

Loe edasi uudisele lisatud kaitsepolitsei aastaraamatust.