Linnaplaneerimisamet nõuab Oleg Sõnajalalt korruptsiooniväidete tõendamist

21.11.2011

 

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein saatis hooletusse jäetud hoonega taas meedia tähelepanu alla sattunud ettevõtja Oleg Sõnajalale kirja, milles nõutakse Õhtulehe ajakirjanikule esitatud väidete tõestamist või ümberlükkamist.

 

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja viitab Oleg Sõnajala väitele Õhtulehe artiklis - „pole suur saladus, et Tallinna linnas käib enamik planeeringuid raha eest. Kui mitte otseselt, siis tuleb osutada igasugu teenuseid...“

 

„Millistele tõenditele tuginedes te sellist infot avaldate,“ küsib Hallik-Jürgenstein. „Juhin teie tähelepanu sellele, et tegemist on tõsise süüdistusega karistusseadustiku 2. jaos sätestatud süütegude – aususkohustuse rikkumine - toimepanemises. Juhul, kui teile on teada konkreetsed juhtumid ja nendes osalenud ametnikud, siis palun see informatsioon nii uurimisorganitele kui minule edastada, et saaksin vastu võtta otsused edasise tegutsemise kohta.“

 

 

„Juhul, kui teil puuduvad konkreetsed andmed Tallinna linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt toime pandud korruptiivsete toimingute kohta, ootan teie poolse täpsustava selgituse andmist ka süüdistuse avaldanud meediaväljaandele.“

 

Ühtlasi juhib Hallik-Jürgenstein kirja adressaadi tähelepanu sellele, et isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete andmete avaldamine või faktilist laadi andmete mittetäielik või eksitav avaldamine on õigusvastane, kui avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest või mittetäielikkusest ega pidanudki sellest teadma. Ka on karistusseadustiku alusel karistatav valekaebuse tegemine.

 

Artikkel „Tallinn võitleb tondilossidega: vennad Sõnajalad võivad majast ilma jääda“ ilmus Õhtulehes 7. novembril 2011.

 

Allikas: Delfi.ee