Laimjala valda kahtlustatakse teehoiuraha väärkasutuses

Laimjala vallaga pikka aega ühe teelõigu üle vaielnud mittetulundusühing väidab, et vald on saanud riigilt teehoiuraha avalikus kasutuses mitte oleva ja kohati lausa olematu tee jaoks.

Tarmo Karma ja MTÜ Saaremaa Rüütelkond vaidleb Laimjala vallaga Saastna tee pärast, mille MTÜ olevat ehitustööde käigus omavoliliselt hõivanud. Nimelt taastab MTÜ Saaremaa Rüütelkond Laimjala vallas üht hoonet ning kaebuste kohaselt ulatuvat hoone terrass Saastna tee ühele lõigule, kirjutab Saarte Hääl.

Karma omakorda väidab, et vald on Saastna tee saanud oma valdusse seadusevastaselt ning saanud selle jaoks riigilt ka teehoiuraha. Karma leiab, et seda võib käsitleda alusetu rikastumisena ning palub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil teha järelevalvet.

Karma leiab, et Saastna tee jaoks on riigilt raha saadud seadusevastaselt ehk vald on saanud raha 2381 meetri pikkuse Saastna tee tarbeks, kuigi tegelikult on seda teed vaid 1063 meetrit ja seegi pole avalikult kasutatavaks teeks muudetud seaduslikult.

Laimjala vallavanem Vilmar Rei ütles, et on kõnealust paberit näinud ja selle küsimusega tegeletakse, kuid Karma süüdistusi vallavalitsus kindlasti omaks ei võta.