Kultuurikomisjon ei toeta kultuuriministri esindaja lisamist ERR-i nõukokku

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas tänasel istungil konsensuslikult, et ei toeta kultuuriministri esindaja nimetamist rahvusringhäälingu (ERR) nõukokku.

„Kultuurikomisjon ei toeta kultuuriministri esindaja lisamist ERR-i nõukokku. Eelnõu ettevalmistajad ei ole piisavalt kaalunud sellise otsusega kaasnevaid sisulisi mõjusid poliitilisele sõltumatusele,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas riigikogu pressiteate kohaselt.

Kultuurikomisjon toetab Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatusettepanekuid rahvusringhäälingu finantsplaani koostamise osas. Eelnõu kohaselt rahvusringhäälingu eelarve ja lisaeelarve peavad olema tasakaalus ning vastama finantsplaanile. Rahvusringhäälingu juhatus koostab tasakaalus eelarve, milles märgitakse kõik järgmise majandusaasta tulud, kulud ja finantseerimistehingud. Rahvusringhäälingu nõukogu otsustada on rahvusringhäälingu eelarve vastuvõtmine ja finantsplaani kinnitamine.

„Kõikide avalik-õiguslike juriidiliste isikute, nagu rahvusraamatukogu või rahvusooper Estonia, eelarve läbirääkimised toimuvad valdkonna ministeeriumi kaudu. Seaduse muudatuse tulemusel kujuneb ka rahvusringhäälingu eelarve samadel alustel,“ ütles Klaas.

Nimetatud teemad olid arutlusel riigieelarve baasseaduse eelnõu raames ning kultuurikomisjon edastab oma seisukohad rahanduskomisjonile.