Korruptsiooniveeb on nüüd avatud ka vene keeles

27.06.2014


Justiitsministeeriumi hallatav korruptsiooniveeb on alates 26. juunist avatud ka vene keeles.

Veebilehel saavad venekeelsed elanikud infot selle kohta, millised on erinevad korruptsioonivormid, tutvuda korruptsioonivastase strateegiaga, huvide konfliktialase materjaliga ning huvide deklareerimise süsteemiga. Samuti leiab sealt nõuandeid, kuidas korruptsiooniohtu ära tunda ja selle korral käituda.

„Venekeelne veebileht on veel üks samm selles suunas, et saaksime korruptsiooni taunida, ses parim ennetus probleemile on ühiskondlik hukkamõist,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.


„Korruptsioon ei tunne rahvuspiire, mistõttu on kõigi inimeste teadlikkuse tõstmine sellest probleemist väga oluline. Mõne aasta tagune uuring näitas siiski, et muukeelse elanikkonna hulgas oli suhtumine korruptsiooni vähem tauniv ja sellepärast tahame suurendada teavitustööd ka nende hulgas,“ lisas Anvelt. „Ettevalmistamisel on ka eesti- ja venekeelsed õppematerjalid koolidele korruptsioonijuhtumite äratundmiseks,“ täiendas justiitsminister.

Samuti toetab justiitsministeerium MTÜ-d Korruptsioonivaba Eesti 8000 euroga, et levitada korruptsioonialast teavet venekeelse elanikkonna hulgas. Näiteks pakutakse venekeelsetele ajakirjanikele sügisel uuriva ajakirjanduse alaseid koolitusi ning koostatakse juhendmaterjal huvide konflikti ja korruptsiooni teemal.

Uus korruptsiooniveeb avati 12. mail. Venekeelne korruptsiooniveeb on kättesaadav siit.