Korruptsioonivastase strateegia mullustest eesmärkidest sai täidetud alla poole

Justiitsminister Kristen Michal annab täna valitsusele ülevaate «Korruptsioonivastase strateegia 2008–2012» tegevustest ning eesmärkide täitmisest 2010. aastal. Aruande kohaselt sai 2010. aastaks plaanitud 10 tegevusest on täidetud 4, osaliselt täidetud või täitmata on 6.

Negatiivsena tuuakse aruandes välja, et vastu jäi võtmata korruptsioonivastase seaduse eelnõu, arenguid ei ole ka toimunud omavalitsuste rahaliste vahendite läbipaistvuse osas, endiselt on lahtine eetikanõukogu tulevik ning otsustada tuleb eetikanõukogu loomine või mitteloomine.

Lisaks on tervisetõendite teema (menetlustoimingutelt vabastamisega seoses) osas endiselt mitmeid lahtisi otsi ning tervishoiutöötajatele pole korraldatud ka eetikakoolitusi.

Olulisi arenguid pole toimunud ka korruptsiooni vältimisel juhtimisõiguse taotlemisel, tehnoülevaatusel ja sõidukite registreerimisel.

Aruanne toob välja, et 2010. aastal korraldatud korruptsiooniuuringu põhjal võib öelda, et hoiakud korruptsiooni suhtes on muutunud taunivamaks ning vähem on neid inimesi, kes on korruptsiooniga kokku puutunud.

Positiivsena tuuakse välja, et menetlemise kvaliteet kartellikuritegudes on tõusnud, prefektuurides on nimetatud ametisse spetsialiseerunud uurijad, alustatud on tervishoiu korruptsiooniriskide kaardistamisega.

 

Allikas: E24 Majandus