Korruptsioonivastase strateegia eelmise aasta plaanidest täideti vähem kui pooled

17.03.2010

Justiitsminister esitleb homsel valitsuse istungil aruannet korruptsioonivastase strateegia eelmise aasta olulisematest tegevustest.

Eelmiseks aastaks plaanitud 29 tegevusest on täidetud 12 ja osaliselt täidetud üheksa ning täitmata on kaheksa tegevust. 2008. aastal täitmata või osaliselt täidetud tegevustest täideti täiesti või osaliselt eelmisel aastal seitse ning täitmata jäi endiselt kaks tegevust.

«Korruptsioonivastase strateegia 2008-2012» eelmise aasta eesmärkidest võib positiivseks pidada erasektori korruptsiooni vähendamiseks suunatud tegevusi, nagu ettevõtjatele suunatud seminari käima lükkamist, leebusprogrammi rakendumist ning vastava ala menetlejate oskuste tõusu, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Positiivne on ka spetsialiseerunud politseiuurijate ametisse nimetamine prefektuurides, tänu millele võib oodata senisest edukamat korruptsioonikuritegude lahendamist.

Negatiivseks võib pidada mitme olulise uuringu ärajäämist rahalistel põhjustel ning mitmete oluliste eelnõude, näiteks korruptsioonivastase seaduse eelnõu, liiklusseaduse eelnõu menetlemise takerdumist riigikogus.