Korruptsioonivaba Eesti ühing taunib riigikogulaste soodsat autoostu

21.06.2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on seisukohal, et autoostuga on riigikogu liikmed sattunud potentsiaalsesse huvide konflikti olukorda ning käitunud eetilises mõttes ebaväärikalt. 

"Ei saa kuidagi olla aktsepteeritav, et kõrged ametiisikud võtavad vastu otseselt nende ametipositsiooni tõttu tehtavaid soodustusi ning riigikogu liikmed ei ole erandiks," ütles Delfile ühingu tegevjuht Asso Prii.
 
"See, kas riigikogu liikmed olid teadlikud spetsiaalselt 101 saadikule tehtavast soodustusest või arvasid nad naiivselt, et selline soodustus tehakse peaaegu igaühele, jäägu nende endi südametunnistusele," kõneles Prii
 
Tema sõnul on aga selge, et riigikogu liikmel peaks olema piisavalt au- ja eetikatunnetust, et mitmekümne protsendini ulatuvas soodustuses näha võimalikku mõjutamiskatset.
 
Määravat tähtsust ei oma Prii sõnul ka asjaolu, et riigikogu liikmetel antud asjas otsest huvide konflikti ei pruugi olla, näiteks ei ole parasjagu menetluses ühtegi eelnõu, mis võiks konkreetsele automüüjale kasu tuua.
 
"Ettevõtjatel on tihtipeale mitmed ärihuvid, mis võivad saadikute toetust vajada alles aastate pärast," kõneles ta. "Teiseks täidavad riigikogu liikmed pärast ametiaja lõppu tihti positsioone, mis võimaldavad neil autode ja muude asjade soetamist suunata - linnapead, vallavanemad ja või muude asutuste juhid."
 
Tegemist on huvide konfliktiga
 
Antud asjas võiks Prii hinnangul esialgu siiski korruptsiooni asemel rääkida potentsiaalsest huvide konfliktist ning võimetusest käituda kooskõlas avaliku ootusega.
 
"Kuivõrd ei ole selge, kas soodustust tehes pidas automüüja lisaks reklaamist tulenevale kasule silmas ka muid võimalikke kasutegureid, mis võivad kaasneda riigikogu liikmetele suurte soodustuste tegemisega," täpsustas Prii.
 
Ent Prii sõnul eksisteerib oht saada mõjutatud aga sellistes olukordades ja saadikute huvide konflikti piiril laveeriv käitumine on selgelt taunitav ning viitab üheselt vajadusele sellised situatsioonid juba eelnevalt läbi arutada.
 
Poliitikud on eetikakoodeksi osas ebalevad
 
"Hea võimalus selleks on riigikogu liikmete eetikakoodeks, mille vajadusele on ühing Korruptsioonivaba Eesti korduvalt nii avalikkuse kui riigikogu tähelepanu juhtinud," pakkus Prii.
 
Ta meenutas, et aprillis saatis ühing riigikogu fraktsioonidele ja juhatusele konkreetsed ettepanekud koodeksi sisu osas, mis muuhulgas sisaldasid vajadust tagada huvide konflikti vältimine ja selle piisava põhjalikkusega deklareerimine.
 
"Enamiku erakondade senised vastused on olnud suurelt jaolt stiilis: ootame-vaatame-mõtleme," kirjeldas Prii. "Pall istub selgelt poliitikute väravas, kes peaksid nüüd otsusele jõudma, kas käesolev Volvo-juhtum on nende jaoks viimane piisk karikas või tuleks veel paar skandaali
ära oodata enne, kui asuda uute probleemide tekkimist eetikakoodeksi loomisega ennetama."
 
Eesti Päevaleht kirjutas sel nädalal, et Volvode ja Audide ostmisel on riigikogulastele suure soodustusega hinnad ning pooleteise aastaga on uue Volvo omandanud, liisinud või rentinud 24 riigikogu liiget hoolimata erakondlikust kuuluvusest.
 
Allikas: Delfi