Korruptsiooniuurija: riigikogu protokollid avalikuks

Kriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude oskonnajuhi Mati Ombleri hinnangul võiks järgmisel aastal riigikogus enamus protokolle olla avalikud.

"Kohalikes omavalitsustes peaks olukord korruptsiooni osas olema oluliselt puhtam, kui see täna on. Ka riigikogu protokollidest enamus võiksid olla avalikud, ka õiguskaitseorganite jaoks kui on vajadus neid vaadata," rääkis ta.

Et huvide konflikti vältida, võiksid Ombleri hinnangul ka Eestis tegutsevate erakondade sisesed käitumis- ja eetikanormid olla paremad.

Samuti pani Ombler südamele, et kõik algab ettevõtete ja organisatsioonide juhtidest. "Ettevõtete tegevus peaks olema läbipaistev, seda vähem tekib kiusatust ametiseisundit ära kasutada," lisas ta.