Korruptsioonikomisjon asub Pallingu võimalikku huvide konflikti uurima

Esmaspäeval ametisse kinnitatav riigikogu korruptsioonikomisjoni uus juht Andres Herkel (VE) tõdeb, et Kalle Pallingu (RE) juhtum ei lõhna hästi ning peab vajalikuks seda teemat korruptsioonikomisjonis uurida. Ka komisjoni eelmine juht Artur Talvik (VE) leiab, et uurimine on hädavajalik.

Palling lobistas 2014. aastal Eesti Energia nõukogu liikmena VKG-le kasulikku äritehingut saastetasuga koormatud aheraine müügiks, millest oli huvitatud ka Eesti Energia ise.

Esmaspäeval ametisse kinnitatav riigikogu korruptsioonikomisjoni uus juht Andres Herkel tõdeb, et Pallingu juhtum ei lõhna hästi ning ta peab vajalikuks seda teemat korruptsioonikomisjonis uurida. Samas tõdes Herkel ERR-ile antud kommentaaris, et formaalselt ta veel korruptsioonikomisjoni ei juhi, mistõttu on tal raske lubadusi anda, ent tõdes, et seni avalikuks tulnud info hästi ei lõhna ning uurimist vajab see igal juhul.

„Riigiettevõtete nõukogude komplekteerimisega meil on olnud probleeme ja meie ka ei pea õigeks seda, et riigikogu liikmed sinna kuuluvad. Siin on olnud halbu näiteid enne ja ega see näide nüüd ka selle info põhjal ei kaunista. See kõige suurem probleem on ikkagi tema käik selle ostjaga VKG-s. See võib viidata ka mingile siseinfo kasutamisele, mis kindlasti on probleemne," ütleb Herkel.

„Selle lühikese info põhjal see eeldab vähemalt väga põhjalikku selgitust ja sellest võib välja lugeda küll, et huvide konflikti võimalus on olnud väga selgelt olemas,” möönab Herkel.Korruptsioonikomisjoni vastne esimees loodab, et esmaspäevaks on lisaselgitusi andnud ka Kalle Palling ise, et liikmetel oleks arutamiseks rohkem infot.

Lisaks peab Herkel vajalikuks välja uurida, kas juhtumi taga võib olla varjatud annetus Reformierakonnale.

Talvik viiks riigifirmad börsile

Kui VKG juht Priit Piilmann, keda Palling oma lobistamisega aitas, nimetas parlamendiliikme tegevust riigimehelikuks, siis korruptsioonikomisjoni senine juht Artur Talvik ei saa selle hinnanguga kuidagi nõustuda ning peab Pallingu tegevuse uurimist võimaliku korruptsiooni tuvastamiseks hädavajalikuks.

Kas ka Reformierakond VKG-d abistades tehingust varjatud kasu saab, vajab Talviku hinnangul samuti väljauurimist.„Riigimehelikkusest on asi väga kaugel. Hinnang on väga karm - antud lugu näitab väga hästi seda, kuidas riigiettevõtete nõukogud ongi olnud sellise poliitilise korruptsiooni allikas ja tegelikult riigile kasutoomise asemel on väga palju tegeldud just enda erakonnale või halvemal juhul isegi iseendale kasu toomisega,” põrutab Talvik. „Ma kindlasti soovitan uuel juhil, eriti kui Kalle Palling oma sõnumites napiks jääb, selle looga tegelda.”

Talvik pakub riigiettevõtete korruptsiooniohu hajutamiseks lahenduse viia riigifirmad börsile, kuivõrd siis on suurem läbipaistvus hädavajalik.

Raasuke taandub kommentaaridest

Riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees Erkki Raasuke, kes oli 2014. aastal Eesti Energia nõukogu esimees, ei näe põhjust Pallingu juhtumit avalikult kommenteerida ning ütleb, et see, mida ta isiklikult asjast arvab, on Pallinguga omavahelises vestluses juba edasi antud ning ta ei pea vajalikuks seda avalikkusega jagada.

„Ma isegi ei tunne kuidagi, et ma oleksin selles protsessis väga osaline ja ei näe vajadust, et miks mind peaks sinna sisse tõmbama," ütleb Raasuke. „Ma saan aru, et selle vastu on avalik huvi, aga mul ei ole sellesse debatti midagi juurde lisada, aga ma arvan, et ajakirjandus teeb jumalast õiget asja, kui teeb sellega tööd.”

Riigiprokuratuurist teatati ERR-ile, et nende andmete põhjal, mis praeguseks on kättesaadavad, ei nähtu korruptsioonivastase seadusega kehtestatud toimingupiirangute rikkumist ehk alust uurimise algatamiseks esialgsetel andmetel ei ole.

Kalle Palling ise on jäänud terve päeva jooksul tabamatuks.