Kõrge veterinaarametnik mõisteti kohtus tingimisi vangi

05.09.2011

Harju maakohus mõistis täna tingimisi üheks aastaks ja kolmeks kuuks vangi endise veterinaar- ja toiduameti direktori asetäitja Vladimir Razumovski.

Kohus mõistis Vladimir Razumovski õigeks altkäemaksu võtmises, kuid tunnistas mehe samas süüdi pistise võtmises.

Vladimir Razumovski sai väidetavalt oma venna Andrei Razumovski vahendusel aastatel 2004-2005 kalakäitlemise firmade esindajatelt ja eraisikutelt 23 300 USA dollarit, et need saaks ametilt loa kasutada kaubaveoks külmvagunite asemel rohkem mahutavaid ja odavamaid termovaguneid.

Kohus määras Vladimir Razumovski karistuseks aasta ja kuus kuud, kuid sellest arvestati maha eelvangistuses oldud aeg. Kohus otsustas ka, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Razumovski ei pane talle määratud kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Andrei Razumovski peab aga karistusena tasuma rahatrahvi summas 1280 eurot, millest arvestatakse maha igale eelvangistuspäevale vastav päevamäär ehk kokku 297 päevamäära, mistõttu tuleb Andrei Razumovskil reaalselt tasuda 329,60 euro suurune trahv.

Lisaks peavad mõlemad mehed riigituludesse tasuma sundraha summas 417,03 eurot.

Kohtuotsuse jõustumisel konfiskeeritakse Vladimir Razumovskilt 10 662 eurot.

Vladimir Razumovski töötas veterinaar-ja toiduameti peadirektori asetäitjana ja teda süüdistati altkäemaksu võtmises. Süüdistuse kohaselt pöördus Vladimir Razumovski 2004. aasta oktoobris OÜ Baltreftrans töötaja Viktor Rasskazovi poole.

OÜ Baltreftrans on äriühing, mille tegevusalaks on ekspedeerimisteenuse pakkumine kalakäitlemisettevõtetele, kes soovivad oma kaupa eksportida.

Viktor Rasskazovi tööülesanneteks OÜs Baltreftrans oli klientide leidmine ja teenindamine juhul, kui nad soovisid kasutada termosvaguneid külmutatud kala ekspordiks Venemaale ja Ukrainasse.

Vladimir Razumovski esitas Viktor Rasskazovile nõudmise, mille kohaselt Rassakazov pidi tagama, et kõik isikud, kes veavad külmutatud kala Venemaale või Ukrainasse, kasutades OÜ Baltreftrans poolt osutatud ekspedeerimisteenust termos vagunitega, maksaksid 100 dollarit Venemaale mineva vaguni puhul ning 200 dollarit Ukrainasse mineva vaguni puhul Vladimir Razumovskile.

Vastavalt kokkuleppele pidi Viktor Rasskazov altkäemaksu raha äriühingute esindajatelt kokku koguma vastavalt vagunite arvule ja sihtkohale ja edasi andma Vladimir Razumovski vennale Andrei Razumovskile.

Viktor Rasskazov kontrollis ja pidas arvestust, et kõik kalakäitlemisettevõtjad, kes OÜ Baltrefrtans kaudu külmutatud kala Venemaale või Ukrainasse termos vagunites ekspedeerivad, iga vaguni pealt maksaks.

Altkäemaksu summade suurus kujunes vastavalt nädala jooksul saadetud vagunitele või vagunitelt, millele oli väljastatud veterinaarsertifikaat kas Ukrainasse või Venemaale külmutatud kala veoks.

Süüdistuse kohaselt sai Vladimir Razumovski altkäemaksuna kalakäitlemisettevõtetega seotud isikutelt vähemalt 21 700 dollarit (25 7145 EEK).

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav.

Allikas: PM Online