Kommentaar: korruptsioonikuritegude uurijate arv suureneb

Me kõik mõistame, et korruptsioon võib õõnestada riigi julgeolekut ja tegemist on peitkuriteoga, mida on äärmiselt keeruline uurida.

Ühtlasi mõistame ka kõik, et korruptsioon algab eelkõige sellest, kus inimesed ei austa seadusi kui kokkulepitud käitumisreegleid. Kuigi sooviksime näha Eesti seisu paremana, saame siiski möönda, et Eesti positsioon Transparency Internationali korruptsiooniindeksis on päris hea, jagame Prantsusmaaga 26. positsiooni.

Kui vaadata tulevikku, siis on siseministeeriumi tegemiste aluseks justiitsministeeriumi koostatud 2013.–2020. aasta korruptsioonivastase võitluse strateegia. Kaheksa aasta jooksul suunatakse korruptsioonivastasesse võitlusesse vähemalt 6,3 miljonit eurot, millest tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks on planeeritud 1,6 miljonit eurot, teadlikkuse tõstmiseks 281 000 eurot ja uurimisvõimekuse arendamiseks 4 miljonit eurot, millest suurem osa plaanitakse korruptsiooniuurijate ja kriminaal­tulu uurijate tööle võtmiseks. Järgmisel aastal on korruptsioonikuri­tegude uurimisvõimekuse arendamiseks planeeritud rohkem kui 1,1 miljonit eurot ning PPA-sse võetakse tööle veel viis korruptsioonikuritegude uurijat ja kaks kriminaaltulu tuvastamise ametnikku.

Siinkohal tasub ka meenutada, et keskkriminaalpolitseisse on üsna hiljuti loodud eraldi korruptsioonikuritegude büroo.