Komisjon saatis valitsusele ettepanekud erakondade rahastamise kohta

25.03.2021

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon pöördus valitsuse poole ettepanekutega, mis puudutavad erakondade rahastamise järelevalve korraldamist ja sellega seotud seadusandlust.

Erikomisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul tuleneb pöördumine sellest, et riigikogu XIV koosseisu ajal on erakondade rahastamine ja järelevalve selle üle olnud aktuaalsed, muuhulgas erakondade rahastamise reeglite rikkumiste tõttu, edastas riigikogu pressiesindaja.

"Arutasime komisjonis väga pikalt olukorra üle ja jõudsime konsensusele ning palume valitsusel kiirendada seaduseelnõu väljatöötamist, millega täpsustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) õigusi oma ülesannete teostamisel," ütles Odinets. Ta lisas, et komisjon soovitab valitsusel võtta aluseks muuhulgas ERJK enda ettepanekud.

Erikomisjon peab saadetud pöördumises oluliseks, et erakondade rahastamise juures võetakse seaduse tasandil fookusesse ka varjatud rahastamise viisid. Võttes arvesse, et juba tänavu oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised, peab erikomisjon vajalikuks sellise seaduseelnõu väljatöötamist ja riigikogu menetlusse esitamist kiireloomuliselt.

Seaduseelnõu väljatöötamiseks tegi erikomisjon ettepaneku kutsuda esimesel võimalusel kokku kõigi erakondade esindajatest koosnev ümarlaud võimalike algatuste arutamiseks ja poliitilise konsensuse leidmiseks. Ühtlasi palub erikomisjon valitsusel täiendada korruptsioonivastast tegevuskava 2021–2025 erakondade rahastamist puudutavate meetmetega.

Erikomisjoni pöördumine on koostatud arvesse võttes oma 15. märtsi avaliku istungi ettekandeid. Istungil osalesid justiitsminister Maris Lauri, justiitsministeeriumi, ERJK ning MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad.

Loe ajalehest Pealinn.