Komisjon: rahastamisreeglite rikkumisel on kriminaalkaristus äärmine abinõu

08.11.2012

 

Parlamendi põhiseaduskomisjon on jõudnud seniste arutelude käigus seisukohale, et erakonnaseaduses ette nähtud rahastamisreeglite rikkumise eest tuleb ette näha küll efektiivsed sanktsioonid, kuid kriminaalkaristuse võimalus peaks olema vaid erandjuhtudel kasutatav äärmine abinõu.

Erakondade rahastamise järelevalve ja sanktsioonide osas on komisjon seisukohal, et kriitiliselt tuleks üle vaadata erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevus ja seda vajadusel täpsustada.

Samuti leiab põhiseaduskomisjon, et erakonnaseaduses sätestatud reeglite järgimata jätmise eest tuleb kehtestada efektiivsed sanktsioonid, kusjuures põhirõhk peaks olema haldussanktsioonidel ja varalistel mõjutusvahenditel.

«Kriminaalkaristuse võimalus erakonnaseaduses sätestatud piirangute rikkumise eest peaks komisjoni hinnangul olema äärmine abinõu, mida kasutatakse vaid erandjuhtudel,» märgib komisjon fraktsioonidele saadetud kirjas, tuues näiteks juhtumid, kui tekib kahtlus isikliku kasu ebaseaduslikus saamises.

Riigikogu kaotas võimaluse parteisid keelatud annetuste vastuvõtmise eest kriminaalkorras karistada 2010. aasta novembris vastu võetud seadusega, mis ühtlasi nägi ette erakondade rahastamise kontrolli komisjoni loomise. Muudatuste poolt hääletasid toona Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna ja roheliste saadikud ning vastu oli üheksa sotsiaaldemokraati.

Pärast Reformierakonna rahastamisskandaali puhkemist on mitmed poliitikud ja eksperdid pidanud vajalikuks kriminaalkaristuse võimaluse taastada. Oktoobri lõpus ütles ka president Toomas Hendrik Ilves, et taastada tuleb selge, tegelikkuses rakendatav kriminaalkaristus keelatud annetuse vastuvõtmise, aga samuti selle tegemise eest.

Põhiseaduskomisjon ootab erakondade rahastamise ja järelevalve süsteemi muutmise senistele ettepanekutele fraktsioonide hinnanguid järgmise nädala alguseks, misjärel saadetakse eelnõuprojekt viimase lihvi saamiseks justiitsministeeriumile. Erakondade rahastamise süsteemi ülevaatamise võttis komisjon oma tööplaani tänavu juunis.

Allikas: PM Online