Komisjon: Kutseri ja Tammemäe plakatite puhul on tegu poliitilise reklaamiga

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) otsustas esmaspäeval, et nii Priit Kutseri kui Karin Tammemäe plakatite puhul on tegemist poliitilise reklaamiga. Kas tegemist on ka valimisreklaami ja keelatud annetusega, selgub siis, kui isikud on registreeritud kandidaatidena kohalike volikogude valimistel.

Järelevalvekomisjon leidis oma vastuses Tallinna volikogu revisjonikomisjoni esimehe, Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva Madis Kübara avaldusele, et Kutseri pildiga plakati näol on tegemist tema isikut tutvustava poliitilise reklaamiga, kus ta annab poliitilise lubaduse rajada ujulaga spordikompleks. Vastu oli sellele seisukohale vaid üks komisjoni liige.

Tammemäe pildiga plakatil oleval tekstil on komisjoni hinnangul aga ka informatiivset sisu. Samas märkis komisjon, et edastatava info ja plakatil kujutatud isiku proportsioonide suhe jätab ruumi põhjendatud kahtlusele, et plakatiga rõhutatakse pigem isikut kui teavet toimuva spordiürituse kohta. Lisaks ei pea komisjon juhuslikuks plakati keskerakondlikku kujundust.

Komisjoni hinnangul on ilmne, et lisaks spordiürituse kohta teabe andmisele on antud juhul tegemist poliitiku reklaamiga lähenevate valimiste eel. Tammemäe plakati poliitiliseks reklaamiks kuulutamise vastu hääletas kuuest komisjoni liikmest kaks.

Komisjon nentis, et kehtivad seadused ei defineeri poliitilist reklaami. Kuid riigikohus on varasemalt esitanud esitatud poliitilise välireklaami näidisloetelu, mille kohaselt võib lugeda poliitiliseks kandideeriva isiku reklaamimist hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso küljel.

Antud juhul aga pole veel selge, kas Kutseri ja Tammemäe näol on tegemist valimistel kandideerivate isikutega. Tänavustele valimistele on võimalik kandidaadiks registreerida kuni 10. septembrini.

Komisjon märkis, et annetuse keelatus selgub siis, kui on tuvastatud, kes plakatite eest tasunud on. Ajakirjanike küsimustele vastates on linnaosavalitsuse ametnikud aga tunnistanud, et reklaamide eest ei tasunud füüsiline isik, vaid see tuli linna või linnaosa eelarvest.

Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar on samas avaldanud arvamust, et on ennatlik nimetada linna püstitatud poliitikute plakateid valimiskampaaniaks.

Kohalike volikogude valimised toimuvad 20. oktoobril.