Kõik on (ära)ostetavad

Erasektoris ei teadvustata sageli, milles korruptsioon seisneb, leiab atesteeritud siseaudiitor Marilin Pikaro.

Turumajanduse tingimustes ostetakse – müüakse vabalt nii toodet, teenust, teadmist kui inimest tööjõu näol. Sobiva hinna eest on kõik ostetav.

Enamasti on tegemist lubatud ja seadusliku tehinguga, kuid sageli on „tehingu“ objektiks ka ebaseaduslik otsus, käitumine või vara. Aastatetaguse korruptsioonijuhtumiga seoses tehtud riigikohtu lahend tõi välja, et altkäemaksu summa suurus näitab vaid seda, kui odavalt või kallilt isik end laseb ära osta. Seega altkäemaks võib olla ka kümme eurot.

Ernst & Young 2014. aasta pettuseriskide alases uuringus selgus, et Eesti organisatsioonide juhtide seas tööalases situatsioonis on altkäemaksu andnud 7% ja eraelulises olukorras 17% vastanutest. Äriolukorras on altkäemaksu andnud kogu Baltikumis 13%, Venemaal 16% ja Ukrainas 18% juhtidest. Põhjamaades jääb sama näitaja 0-4% vahele.

Vähene teadvustamine. Mitmete varasemate uuringute pinnalt on leitud, et Eesti ettevõtjate hinnangul ei ole korruptsioon erasektoris levinud, tegemist on eelkõige riigiasutuste ja –ametnikega seotud probleemiga.

Julgeksin siinkohal arvata, et korruptsioon ei ole erasektoris levinud, kuivõrd enamasti erasektoris ei teadvustata, milles korruptsioon seisneb.

Vähene kohtupraktika ning vastuolulised teated meedias võimalikest korruptsioonijuhtumitest, mille kohta kriminaalmenetlust üldsusele arusaamatutel põhjustel ei alustata või see lõpetatakse tõendite puudumise või juhtumi aegumise tõttu, üksnes süvendavad müsteeriumit erasektori korruptsiooni tegeliku olemuse ümber.

Seaduseandja püüdlused defineerida erasektori korruptsiooni karistusseadustikus ei ole käesoleval ajal äriringkondades märgatavaid tulemusi andnud.

Hea maine on konkurentsieelis. Usun, et eetilise ärikultuuri edendamiseks peaks organisatsioonides juurduma põhimõte, et sama oluline kui on ettevõtte majandustulemused on ka see, kuidas need on saavutatud, sõltumata hetkel kehtivast karistusõiguslikust regulatsioonist või selle tõlgendustest. Nii juhi kui ettevõtte maine on sageli parimaks visiitkaardiks, mis jõuab klientide, investorite ja koostööpartneriteni kaugelt enne, kui sisulise äritegevuseni jõutakse.

Hea maine on konkurentsieelis, mida osta ei ole võimalik.