Kohus mõistis Weroli eksjuhi omastamises õigeks

12.04.2015

Tartu maakohus mõistis õigeks pankrotistunud Werol Tehased juhatuse liikme Meelis Virro, keda prokuratuur süüdistab omastamises.

Kohus märkis, et 35-aastane Virro oli AS-i Werol Tehased juhatuse liige ja tal oli pädevus juriidilise isiku nimel võtta vastu otsuseid, sõlmida lepinguid ja anda korraldusi tehase igapäevase töö küsimustes. Lõppeval nädalal tervikotsuse avaldanud kohus leidis, et süüdistus ei ole diferentseerinud, missugune vallasasi oli Virro valduses ja missugune oli talle usaldatud. «Süüdistus heidab talle ette mõlema teoalternatiivi realiseerimist. Omastamise süüdistuses peab aga olema eristatud, kas tegemist on isiku valduses oleva asjaga või isikule usaldatud varaga,» märkis maakohus.

Samuti leidis kohus, et uuritud tõendid kokkuvõttes tõendavad, et Weroli laos olev rapsiseemnest valmistatud toodang – rapsi toorõli, rafineeritud õli ja rapsikook – kuulusid Werolile. «Need vallasasjad ei olnud Werolile võõras vara. Kui Virro andis korraldusi Weroli laos oleva rapsiõli ja -koogi suhtes, tegutses ta Weroli juhatuse liikmena õiguslikul alusel. Kohtu hinnangul puudus Virro tegevuses omastamise jaoks vajalik süüteokoosseisu tunnus – võõras vara. Sel põhjusel ei ole süüteokoosseis antud juhul täidetud,» leidis kohus.

Samas pole otsus veel jõustunud ning Lõuna ringkonnaprokuratuur on juba ka teatanud, et plaanib maakohtu lahendi peale esitada apellatsioonkaebuse.

Kohus tegi motiveeritud tervikotsuse teatavaks 6. aprillil ning prokuröril on sellest arvates 15 päeva aega seda vaidlustada. Pärast otsuse resolutiivosa kuulutamist teatas prokurör otsuse vaidlustamise soovist.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Virrot rapsikoogi ja rapsi toorõli omastamises ettevõtte kasuks. Süüdistuse kohaselt võttis AS Werol Tehased hoiule rapsikoogi, kuid ettevõtte üks endistest juhatuse liikmetest Virro andis töötajatele korralduse müüa kannatanule kuuluv rapsikook teistele klientidele. Kriminaalasja materjalidest selgub, et sellisel viisil omastas süüdistatav AS-i Werol Tehased kasuks ligi 1500 tonni rapsikooki. Süüdistuse kohaselt on kannatanutele tekitatud kahju kokku summas ligi 718 000 eurot.

Lisaks sellele on esitatud talle süüdistus ka selles, et ta andis töötajatele korralduse toota hoiul olevast toorõlist rafineeritud õli ja müüa see teistele klientidele. Süüdistuse kohaselt omastas ta aktsiaseltsi kasuks vähemalt 373 tonni rapsi toorõli.

Süüdistuse kohaselt pandi omastamised toime ajavahemikus 2011. aasta augustist kuni 2012. aasta jaanuari keskpaigani.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Lõuna prefektuuri majanduskuritegude talitus.

AS Werol Tehased pankrot kuulutati välja 2012. aasta aprillis.