Kohus mõistis Narva korruptsioonisüüasja osalised vangi

Viru maakohus mõistis täna Narva endise linnavoliniku Fjodor Ovsjannikovi süüdi mõjuvõimuga kauplemises ja konkurentsikuriteo toimepanemises ning mõistis talle liitkaristusena kahe aasta pikkuse vanglakaristuse, endine abilinnapea ja praegune volikogu liige Andrei Filippov sai sama kriminaalasja raames ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vanglakaristuse.

Kohus arvestas Ovsjannikovi karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aja ning lõplikult ärakandmisele kuulub üks aasta ja kuus kuud vangistust, teatas Viru maakohtu pressiesindaja.

Karistuse kandmise alguseks loetakse Fjodor Ovsjannikovi vanglasse saabumise aeg.

Samas mõistis kohus Fjodor Ovsjannikovi õigeks pistise võtmises, kuna prokurör loobus selles osas süüdistusest.

Kohus mõistis Narva endise abilinnapea ja praeguse linnavolikogu liikme Andrei Filippovi süüdi altkäemaksu võtmises ametiisiku poolt ja konkurentsikuriteole kaasaitamises ning mõistis talle liitkaristuseks ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse. Karistusaja hulka on arvatud eelvangistuses viibitud aeg ning lõplikult ärakandmisele kuulub üks aasta, seitse kuud ja 19 päeva vangistust. Karistuse kandmise alguseks loetakse Andrei Filippovi vanglasse saabumise aeg.

Sama otsusega tunnistas kohus Sergei Hamitski süüdi altkäemaksu andmises ja konkurentsikuriteo toimepanemises ning mõistis talle liitkaristuseks ühe aasta ja kaheksa kuud vangistust. Karistusaja hulka on arvatud eelvangistuses viibitud aeg ning lõplikult ärakandmisele kuulub üks aasta ja seitse kuud vangistust. Karistuse kandmise alguseks loetakse Sergei Hamitski vanglasse saabumise aeg.

Kohus tunnistas Aleksandr Arsentjevi süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ning mõistis talle karistuseks ühe aasta ja kaks kuud vangistust, millest kaks kuud vangistust kuulub koheselt ärakandmisele. Ülejäänud karistusosa pöörata täitmisele, kui Aleksandr Arsentjev ei pane kolmeaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Vangistusega seotud karistuse kandmise alguseks loetakse Aleksandr Arsentjevi vanglasse saabumise aeg.

Viktor Belsneri tunnistas kohus süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ning mõistis talle rahalise karistuse 4991 eurot. Karistuse hulka on arvatud eelvangistuses viibitud aeg ning lõplikuks karistuseks jääb rahaline karistus summas 4860,80 eurot.

Andrei Filippovilt mõistis kohus konfiskeerimise asendamise korras välja riigi omandisse konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastava summana 459,44 eurot. Samuti mõistis kohus Filippovilt välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 28 000 eurot.

Fjodor Ovsjannikovilt mõistis kohus välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 554,75 eurot.

Sergei Hamitskilt mõistis kohus välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 554,75 eurot.

Viktor Belsnerilt mõistis kohus välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 669,81 eurot.

Kohus mõistus Aleksandr Arsentjevilt välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 30 045,52 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada kirjalikult seitsme päeva jooksul alates otsuse kuulutamisest.

Süüdistuse kohaselt lõi Fjodor Ovsjannikov Narva linnavolikogu ja linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni liikmena aastatel 2008-2011 Narvas olukorra, kus ehitusettevõtetel oli võimalik linnavalitsuse rahastatavaid ehitus- või remonttöid teostada vaid tingimusel, et ettevõtjad tasusid Ovsjannikovile või temaga ühiselt tegutsenud ettevõtjale Gennadile erinevatel varjatud viisidel 10 protsenti linnavalitsusega sõlmitud töövõtulepingute maksumustest.

Raha maksmisega nõustunud ettevõtted lülitati hankekutsete saajate nimekirja, misjärel tagati konkurentsi kahjustavate kokkulepete või hanketingimustega manipuleerimise abil pakkujatele hankevõit.

Narva endine abilinnapea Andrei Filippov lubas süüdistuse järgi ettevõtjale vastutasuks lähedase korteris teostatavate remonttööde allahindlusele, et tema poolt nimetatud ettevõtted saavad edaspidi Narva linna hankemenetluste raames tellitavad avariitööd ilma sisulise konkursita. Samuti lepiti kokku, et Filippov saab vajaduse korral ettevõtja vahendusel muid soodustusi.

Süüdistatavate poolt toimepandud konkurentsi kahjustava tegevusega tekkis olukord, kus igakordselt ehitus- ja remondihangetes osalevate ettevõtete nimekirja eelneva kokkuleppimise ja seejärel Filippovi kaasabil pakkumiskutsete saajate ringi kontrollimise teel tagati, et eelnevalt loetletud hankekonkurssidel ei saaks osaleda kolmandad ettevõtted ning kõik selles valdkonnas tehtavad munitsipaaltellimused jagatakse omavahel.

Lisaks eeltoodule süüdistas prokurör Ovsjannikovi pistise nõudmises, kui ta küsis 2010. aastal Narva linnas tegutsevalt osaühingult Euroopa sotsiaalfondi projektile linnapoolse finantseeringu eest raha. Osaühingu liikmed keeldusid sellisest pakkumisest. Kohtuvaidlustes loobus prokurör selles osas süüdistusest.