Kohus mõistis Lõugase ja tema kaaskohtualused korruptsioonis süüdi

02.09.2013

Harju maakohus mõistis täna korruptsioonis süüdistatava Tallinna transpordiameti ekstöötaja Vello Lõugase ja tema kaaskohtualused kõigis süüepisoodides süüdi ning määras neile tingimisi vangistused.

Kohus karistas Lõugast pistise korduva võtmise dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise eest kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. ASi Signaal juhatuse liige Ats Tamm sai pistise korduva andise eest samasuguse karistuse ja ASi K-Projekt juhatuse liige Rein Annusver pistise andise ning võltsitud dokumendi kasutamise eest üheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Juriidiliste isikutena kohtu all olevatele ASile Signaal, uue ärinimega Liimi Kinnisvara ASile määras kohus 100 000 euro suuruse rahalise karistuse, ASile K-Projekt, uue ärinimega OÜle Ahtri Projekt aga 70 000-eurose rahalise karistuse.

Ühtlasi konfiskeeris kohus Lõugaselt 3. seeria BMW, mis oli kohtu hinnangul kuritegelikul teel saadud vara.

Juuni keskel toimunud kohtuvaidluste käigus küsis Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kadri Väling Lõugasele osaliselt reaalset vangitust. Välingu hinnangul on Lõugase süü talle ette heidetud kuritegudes tõendatud ja kohus pidanuks talle määrama kahe aasta ja seitsme kuu pikkuse vangistuse. Sellest kuus kuud pidanuks Lõugas süüdistaja nõudel vanglas veetma, ülejäänud karistusaja aga kandma tingimisi kaheaastase katseajaga.

Ats Tammele nõudis prokurör korruptsioonis osalemise eest kolmeaastast vangistust, millest kuus kuud pidanuks mees samuti vanglas veetma, ülejäänud karistusaja aga kandma tingimisi kolmeaastase katseajaga. Rein Annusverile taotles prokurör ühe aasta ja kolme kuu pikkust tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga. Liimi Kinnisvara AS-ile ning OÜ-le Ahtri Projekt taotles prokurör vastavalt 160 000 ning 70 000 euro suurust rahalist karistust.

Ühtlasi leidis prokurör, et kohtualused peaksid hüvitama tuhandetesse eurodesse ulatuvad menetluskulud, samuti peaks kohus konfiskeerima Lõugaselt 3. seeria BMW, mis on süüdistaja hinnangul kuritegelikul teel saadud vara.

Kohtualuste kaitsjad leidsid, et kohus peaks langetama õigeksmõistva otsuse.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kadri Väling esitas jaanuari lõpus täiendatud süüdistusakti, suurendades osade kohtualuste osas süüdistuse mahtu ning täpsustades süüdistust tulenevalt kriminaalasja kohtulikul uurimisel ilmnenud uutest asjaoludest. Hiljem esitasid täiendavaid tõendeid ka kaitsjad.

Kohtualused Rein Annusver, Ats Tamm ja AS Signaal, uue ärinimega Liimi Kinnisvara AS said süüdistuse täiendavas kuriteoepisoodis, milleks on võltsitud dokumendi kasutamine. Samuti täpsustas prokurör Vello Lõugase, Ats Tamme ja ASi Signaal süüdistust pistise andmise ja võtmise episoodides, kirjeldades lähemalt neid vastuteeneid, mida ametnikud raha eest osutasid.

Rein Annusveri ja ASi K-Projekt, uue ärinimega OÜ Ahtri Projekt süüdistust täpsustati ka selles osas, kellele pistist anti – ehk siis mitte ainult Mati Songisepale, vaid Songisepale ja Lõugasele kahe peale.

Lõugase kohtuprotsess algas mullu 22. novembril. Nii Lõugas (54) kui ka koos temaga süüpingis istuvad AS Signaal ja selle juhatuse liige Ats Tamm (58) ning AS K-Projekt ja selle juhatuse liige Rein Annusver (54) on kohtus kinnitanud, et ei tunnista end süüdi.

Prokuratuur esitas Lõugasele süüdistuse pistise võtmises, dokumendi võltsimises ja võltsdokumendi kasutamises, AS Signaal, Tamm, AS K-Projekt ja Annusver said süüdistuse pistise andmises.

Süüdistuse andmeil võttis Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse liikluskorralduse osakonna tollane juhataja Vello Lõugas 2010. aasta mais OÜ Tanner juhatuse liikmelt Peeter Salmult (53) pistist MTÜle Villu Spordiklubi summas 18 000 krooni ehk 1150,41 eurot vastutasuna liikluskorraldusskeemi kooskõlastamise eest.

Samuti süüdistatakse Lõugast selles, et ta võttis 2010. aasta juulist augustini ASi Signaal juhatuse liikmelt Ats Tammelt 125 000 krooni ehk 7992,33 eurot pistist ASi Signaal ja Tallinna linnavalitsuse vahelise lepingu ladusa täitmise eest. Lõugas sai kohtueelse uurimise andmeil pistise kätte ralliauto BMW kujul.

Lisaks sai Lõugas süüdistuse seoses võltsitud arvete koostamisega OÜ RavelsonLTV nimelt ja nende kasutamisega.

Ats Tamme ja ASi Signaal süüdistatakse omakorda pistise andmises Vello Lõugasele ning selles, et nad andsid aastail 2007-2010 Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse tollasele direktorile Mati Songisepale (72) lepingulise koostöö sujuva korraldamise eest pistist kokku 1 913 695,20 krooni ehk 122 359,02 eurot.

Rein Annusveri ja ASi K-Projekt süüdistatakse Mati Songisepale 339 762 krooni ehk 21 723,91 euro pistise andmises 2008. aasta veebruarist aprillini vastutasuna ASi K-Projekt poolt alltöövõtuna tehtud tööde heakskiitmise ja tööde jätkumise eest tulevikus.

Tallinna transpordiametis toime pandud võimalike korruptsioonikuritegude uurimiseks alustas kaitsepolitsei kriminaalmenetlust 2009. aastal. Harju maakohus on praeguseks seoses tollal algatatud kriminaalasjaga kokkuleppemenetluses süüdi mõistnud kaks inimest ja ühe ettevõtte. Tunamullu oktoobris karistas maakohus pistise andmise eest OÜd Tanner ja selle juhatuse liiget Peeter Salmut ning mullu aprillis pistise võtmise eest Mati Songiseppa.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi kaitsepolitseiamet ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.