Kirsberg: kõik mätsitakse kinni

Kindral Laaneots rääkis, et te olete hull. Mida kostate?

Seda, kas inimene on hull, saab tuvastada psühhiaater, kes on teatavasti suure kompetentsiga ülikooli lõpetanud inimene ja kindral Laaneotsal seda kompetentsi kindlasti ei ole. Teiseks olen valmis minema psühhiaatrilisse ekspertiisi, kus saab tuvastada, kui "hull" ma olen. Kui peaks selguma, et ma ei ole hull, siis laimas kindral Laaneots mind avalikult, mille eest saab teda kohtusse anda.

On teil kavas kindral Laaneots kohtusse anda?

Hetkel ei plaani.

Laaneots rääkis, et te ei saanud oma ametiga mereväes hakkama ja seetõttu kirjutasite kirja oma isiklikust kibestumisest. Oli see nii?

Mida muud neil enam väita on? Kui ma oleksin ainuke inimene, kes on mereväest ära läinud ja kõik ülejäänud oleksid sellega ülimalt rahul, siis oleks see tõsi, aga paraku, kui me nüüd vaatame, mida on viimaste aastate kohta meedias mereväe kohta ilmunud ja kui palju inimesi on sealt ära läinud, siis võib oletada, et ma pole ainuke rahulolematu. Kui te vaatate kasvõi selle Delfi artikli kommentaare, siis ju päris paljud on minu poolt, ütlevad, et on ise seal käinud ja asja ka ise nii näinud.

Kui palju võiks olla neid inimesi, kes on mereväest lahkunud sarnaste kaebustega kui need, mille teie välja tõite?

Ma ütleksin, et kõik, kes on mereväest ära läinud, on läinud just nende asjade pärast.

Räägitakse, et erafirmadesse piraate küttima minnakse raha pärast? Või on neil ka teisi põhjuseid?

Loomulikult on ka teisi põhjuseid, aga neid inimesi, kes on mereväest ära läinud ainult väikese palga pärast, on siiski üsnagi vähe. Vaadake, ega see piraadiküttimise elu ei ole nii hea, sest see töö ei ole kindel, see on ohtlik ja seal puudub karjääri tegemise võimalus. Seda tööd teed aasta, kaks. Kui oled üle 50, siis ei küti enam piraate, selles mõttes on igati mõttekam jääda kaitseväkke. Erafirmades piraate küttides puuduvad igasugused sotsiaalsed tagatised, igasugune haiguskindlustus, kui jääd vigaseks, siis oled elu lõpuni ilma pensionita. Seal pole midagi ilusat.

Millega te nüüd ise tegelete?

Olen hetkel Saksamaal ülikoolis, õpin poliitikateadust magistrantuuris.

Kas teil oligi kavas põletada kaitseväega kõik sillad või see lihtsalt juhtus nii?

See juhtus niimoodi. Mu tagasiside oli mõeldud lugemiseks vaid kaitseväe peastaabile. Mina pole seda ühtegi lehte saatnud ja mina pole seda ka tahtnud ühtegi lehte saata. See oli mõeldud ainult kaitseväe juhtkonnale, et nad saaksid natuke selle asja peale järele mõelda ja võibolla ka midagi ette võtta.

Kuidas te kaitseväe reaktsiooniga rahul olete?

Ma ei ole kaitseväe reaktsiooniga rahul. Kaitseväe reaktsioon peaks olema suunatud mereväe ülemuste vastu, et korralagedust, korruptsiooni ja onupojapoliitikat paljastama hakata, aga selle asemel on nende peamine eesmärk hoopis kõik kinni mätsida. See on Eesti riigi seisukohalt täiesti vale.

Oletan, et taolisi märke mereväest on kaitseväe juhtkonnani jõudnud ka varem. Kas on kaitseväe juhtkond on midagi ette ka võtnud?

Ei, mitte midagi. Murelikke märke on muidugi sinna jõudnud, olen täiesti kindel, et kogu peastaap on sellest teadlik, aga millegipärast ei taheta neid probleeme käsile võtta, alati on proovitud kõik kinni mätsida ja mitte lasta midagi avalikkuse ette.

On ennegi räägitud, et altpoolt tulevat tagasisidet ei taheta üleval kuulata. Kas selline on ka teie kogemus?

Kindlasti. See on minu ja kõigi teiste mereväest ära läinute kogemus.

Kas asi puudutab vaid merevägi või ulatub veel kõrgemale, sest nagu te ütlesite, pole ka peastaap midagi teinud?

Loomulikult ulatub see mure peastaapi, sest peastaap on vastutav ka mereväes toimuva eest.

Mida nüüd siis tegema peaks?

Tuleb hakata jälgima, et mereväe ohvitserid hakkaksid täitma kõiki norme ja kõiki ametijuhendeid. Kõikide normide all mõtlen ma siis nõudeid, mis on ette nähtud, et ametikohal olla, nagu üldfüüsilised testid, inglise keele testid ja kõrghariduse nõuded. Kui kaitseväe peastaap suudaks nii palju läbi suruda, et kõik ohvitseridele neile ametikohtadele seadusega ette nähtud nõuded oleksid täidetud, oleks see juba suur samm.

Olete selle teostumise osas optimistlik või pessimistlik?

 

Ma olen üsnagi pessimistlik, arvan, et tekitatud meediamull lõppeb umbes ülehomme, täna on see Pealtnägija saade, homme mõni leht võibolla veel kirjutab, ent 2-3 päeva pärast on see juba unustatud ja läheb samamoodi edasi.

Allikas: Delfi