Keskkriminaalpolitsei pidas kinni pistise võtmises kahtlustatava Rimi töötaja

Keskkriminaalpolitseinikud pidasid esmaspäeval kinni Rimi Eesti Food ASi kinnisvaraosakonna projektijuhi, keda kahtlustatakse korduvas pistise võtmises suures ulatuses.

Projektijuhi peamiseks ülesandeks oli Rimi arendusprojektides vajalike tööde ja teenuste tellimine, tööde järelevalve ja valminud objektide vastuvõtmine. Kahtlustatav eelistas töövõtjatena kindlaid ettevõtteid, kes kahtlustuse järgi maksid selle eest talle vastutasuks pistist.

Sama kriminaalmenetlusega seoses teostas korruptsioonikuritegude büroo läbiotsimisi veel mitme töövõtjana tegutsenud äriühingu ja esindaja juures.

Kokku on käesolevaks ajaks esitatud kahtlustus üheksale füüsilisele isikule ja ühele juriidilisele isikule.

Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur, kelle teatel on menetlusele olulist kaasabi osutanud Rimi Eesti Food AS.