Keskerakond kandis riigieelarvesse 4000 eurot ebaseaduslikke annetusi

Keskerakond täitis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse ja kandis riigieelarvesse 4000 eurot aastate eest anonüümselt saadud annetusi.

Kuigi algul vaidlustas Keskerakond komisjoni ettekirjutuse halduskohtus, võttis partei kaebuse eelmise aasta lõpus tagasi ning eile teatas erakonna peasekretär Priit Toobal, et partei on ettekirjutuse täitnud.

Augustis tehtud ettekirjutus puudutas 2010. ja 2011. aasta annetuste registris kajastatud sularahaannetusi, mille Keskerakond deklareeris tagantjärele 2012. aasta kevadel ning mis viisid Toobali dokumendi võltsimises süüdistatuna kohtu alla.

Novembri lõpus jäi Toobal nii võltsimises kui lisaks ka eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises riigikohtu otsusega lõplikult süüdi. Otsuse kohaselt võltsis Toobal viit erakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad kokku 11 030,28 euro ulatuses sularahaannetusi, et erakond saaks kasutada teadmata päritoluga sularaha. Võltsitud orderid pidid näitama, et sularaha, mille Toobal Keskerakonna kassasse maksis, on inimestelt saadud annetus, mida erakond tohib vastu võtta.

Kuna Toobal pani võltsimise toime erakonna peasekretärina, jäi riigikohtu otsusega kuriteos juriidilise isikuna süüdi ka Keskerakond.

Järelevalvekomisjon otsustas eelmisel nädalal, et teeb erakonnale ettekirjutuse ka ülejäänud summa ehk veidi üle 7000 euro kandmiseks riigieelarvesse. Selle ettekirjutuse täitmiseks on Keskerakonnal kuu aega.