Keskerakond ei toeta Tallinnas korruptsioonikomisjoni loomist

Keskerakonna fraktsioon ei toeta Isamaa fraktsiooni esitatud eelnõu korruptsioonivastase komisjoni loomiseks Tallinna linnavolikogus, sest keskerakondlaste hinnangul topeldaks see lihtsalt revisjonikomisjoni tegemisi.
Keskerakonna fraktsioon on isamaalaste esitatud eelnõu arutanud ning otsustanud seda volikogus mitte toetada, ütles ERR-ile Keskerakonna fraktsiooni esimees Tiit Terik.

"Seda seetõttu, et see komisjon ei annaks ühtki täiendavat pädevust, mis ei oleks revisjonikomisjonil juba olemas. Meil ei ole mõtet luua täiendavat komisjoni, millel sisuliselt ei ole ühtki võimalust juurde pakkuda," lausus Terik.

Isamaa esitatud eelnõus märgitakse, et kuigi Tallinna linn ja volikogu koos revisjonikomisjoniga on teinud rea pingutusi, et muuta Tallinn korruptsioonivabaks, esineb Tallinnas siiski korruptsioonirisk, mida demonstreerib Porto Franco juhtumi uurimine. Seetõttu on isamaalaste hinnangul vaja eraldi ajutist korruptsioonivastast komisjoni.

Teriku sõnul pole Porto Franco juhtumi jaoks vaja eraldi komisjoni luua, sest revisjonikomisjon on selle teema oma aastaplaani võtnud.

"Põhjus tõenäoliselt, miks tahetakse selle teema jaoks eraldi komisjon luua, on see, et lugesin heade Isamaa kolleegide silmist välja pettumuse,  kuivõrd nad arvasid, et keskerakondlased ei soovi Porto Franco küsimuse lisamist revisjonikomisjoni tööplaani," nentis Terik.

Isamaa fraktsiooni esimees Mart Luik täpsustas ERR-ile, et nende väljapakutud ajutine komisjon tegelekski ainult korruptsiooniprobleemiga.

"Revisjonikomisjon tegeleb lisaks korruptsioonijuhtumitele ka muude teemadega, nagu näiteks linnavara raiskamine ja administratiivne korraldamatus, pealegi uurib see komisjon detailselt üksikjuhtumeid ja konkreetsete asutuste tegevust. Isamaa pakutud korruptsioonivastane komisjon tegeleks ainult korruptsiooni probleemiga laiemalt ja tegeleks küsimusega, miks seni linnas rakendatud korruptsioonivastased meetmed pole suutnud selle riski maandada," lausus Luik.

Eelnõu järgi oleks korruptsioonivastase komisjoni tööks välja selgitada Tallinnas esinevad korruptsiooniriskid, teha ettepanekuid vastavate riskide maandamiseks kuni nullini, algatada vajalikke linnavolikogu määruseid ja otsuseid, kontrollida nende täitmist ning teha muid vajalikke toiminguid.

"Vaja on detailset ülevaadet, miks Tallinn ei ole suutnud korruptsioonivastase strateegia raportis toodud ennetusmeetmeid linnas rakendada ning muudel viisidel korruptsiooni välja juurutada. Pärast riskide kaardistamist tuleb ilmnevad probleemkohad lahendada," seisab eelnõus.

Eelnõu ei toetanud oma seisukohas ka Tallinna linnavalitsus.

Isamaa esitatud eelnõu arutab Tallinna linnavolikogu neljapäeval toimuval istungil.

Kaljulaid: korruptsiooniprobleemid on reaalsed

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapea kandidaat Raimond Kaljulaid märkis ERR-ile saadetud kommentaaris, et eraldi komisjoni vajaduse üle võib vaielda, kuid linnajuhtimise läbipaistvuse suurendamine on tema hinnangul väga vajalik.

"Porto Franco juhtum või ka hiljuti Põhja-Tallinna valitsuse suhtes alustatud politseiuurimine näitavad, et probleemid on vägagi reaalsed. Endiselt on läbipaistmatu ka linna äriühingute juhtimine, mille nõukogudes on valdavas enamuses Keskerakonna liikmed. Tegelikku järelevalvet nende tegevuse üle ei teostata," lausus Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul peaks tugevdama linna sisekontrolöri teenistust. "Mina kahjuks tänase sisekontrolli tegevust 100 protsenti usaldusväärseks pidada ei saa. Näib, et selles teenistuses jõutakse alati täpselt sellistele järeldustele, nagu linnapeal on vaja," nentis ta.

Loe ERRist.