Karus: Tallinna reklaamikampaaniat peaks uurima politsei

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liige, Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Kert Karus leiab, et valimiste eel Tallinna raha eest tehtavat reklaamikampaaniat, sealhulgas Põhja-Tallinna linnaosa vanema keskerakondlasest asetäitja Priit Kutseri reklaami, peaks korruptsioonivastase seaduse alusel uurima politsei.

Karus ütles Postimehele, et reklaamikampaaniaga tegeleb küll riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, kuid see saab anda üksnes hinnangu ametiisikute võimalikele korruptsioonijuhtumitele. «Komisjonil puudub pädevus väärteomenetluse korras korruptsioonijuhtumeid uurida ning vajadusel võtta korrumpeerunud ametnikke vastutusele. See õigus on antud seadusega politsei- ja piirivalveametile ning teatud ametnike osas ka kaitsepolitseiametile,» lausus ta.

Karuse sõnul on selleks organiks seega ainult politseiasutus, kes saab ja peab uurima võimalikke korruptsioonikahtlusi ka sisuliselt ning korruptandid vastutusele võtma. Tema sõnul tajuvad tallinlased selgelt, et Keskerakond on ületanud igasuguse piiri ning asunud oma võimu vahendeid valimata Tallinnas kindlustama. «Ma julgen nimetada seda rafineeritud sigaduseks,» ütles ta.

Tema hinnangul saab praegu rääkida juhtumitest, millel on avalike vahendite korruptiivse kasutamise tunnused. «Pean eeskätt silmas Priit Kutseri plakatit, millel ta teavitab kahe aasta pärast valmivast ujulaga spordikompleksist, ja mitte ainult,» sõnas ta.

Karuse sõnul on praeguseks selgunud, et Kutser osaleb kohalikel valimistel, ning see asetab ta korruptsioonivastase seaduse valguses hoopis teise konteksti. «Tallinna linna eelarvest kaetud reklaam on loonud talle ilmselgelt avaliku huvi seisukohast ebavõrdse eelise teiste kandidaatide ees – teistel pole olnud võimalust avalike vahendite arvel reklaami teha,» märkis ta.

Ta juhtis tähelepanu aprillis kehtima hakanud avaliku teenistuse seadusele, mille järgi peab ametiisik kasutama asutuse vara ja vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt, ning avaliku teenistuse eetikakoodeksile, mille kohaselt tohib avalikku võimu kasutada ainult avalikes huvides ning ametnik peab hoiduma ka näiliku olukorra loomisest, mis võib seada kahtluse alla tema erapooletuse või asjade käsitluse objektiivsuse.

Karus viitas, et korruptsioonivastase seaduse järgi loetakse avaliku vahendi korruptiivseks kasutamiseks seda, kui ametiisik kasutab ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud ressurssi enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise talle või kellelegi teisele. Avaliku vahendi korruptiivse kasutamise eest omakasu eesmärgil näeb seadus ette kuni 1200-eurose trahvi.

Ta avaldas arvamust, et näiteks Kutseri reklaamikulud peaks Keskerakond valimiste järel ära näitama ka oma valimiskulude aruandes.

«Samas tekib neil sellega üks probleem, nimelt on vastavalt erakonnaseadusele juriidiliste isikute annetused keelatud. Annetuseks loetakse ka rahaliselt hinnatavat hüve, samuti varaliste õiguste kasutusse andmist erakonnale tingimustel, mis ei ole kättesaadav teistele isikutele – tunnistasid ju linnaosaametnikud, et kulu kanti linnaosa eelarvest. Seega on tegemist seaduserikkumisega,» lisas Karus.