Kapo vihjetelefonile tehtud kõned on varasemate aastate tasemel

Kaitsepolitsei sai tänavu oma vihjetelefonile 19 vihjet ehk samas suurusjärgus varasemate aastatega.

Saabunud vihjetest 11 edastati politseile kontrollimiseks, ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp ERR-i uudisteportaalile.

Puusepa sõnul tänab kaitsepolitsei inimesi, kes andsid teada neile teadaolevast korruptsioonist või selle ohust ning loomulikult on selline info ka edaspidi oodatud.

"Vihjete laekumine võrreldavas suurusjärgus varasemaga viitab sellele, et Eestis elavad inimesed pole minetanud tundlikkust korruptsiooni tajumisel. See on ainult positiivne nähtus ning annab lootust, et nii üksikisiku kui laiemalt kogu ühiskonnale ohtlike peitkuritegude suhtes on inimeste väärtushinnangud jäänud sarnaseks," tõdes Puusepp.

Puusepp märkis, et avatust ja läbipaistvust toetavate Eesti inimeste, kapo ja politsei hea koostöö aitab kõige paremini võidelda korruptsiooni vastu ning seda rohujuure tasandist kuni julgeoleku ohu ennetamiseni.

Kaitsepolitsei käivitas vihjetelefoni 2004. aasta mais vastavalt valitsuses kinnitatud strateegiale "Aus riik". Juba 2005. aastal tegid valvsad kodanikud sellele 46 teadet, kuid hiljem on laekunud teadete hulk vähenenud.

Saabunud teateid kontrollib kaitsepolitsei ise või edastab need politseile kontrollimiseks vastavalt uurimisalluvusele.

Võimalikest korruptsioonijuhtumitest saavad inimesed teatada telefonil 6 121 500 ööpäevaringselt.