Kapo saatis ministeeriumidele märgukirja

29.06.2012

Kaitsepolitseiameti peadirektor Raivo Aeg saatis kõigile ministeeriumidele märgukirja, milles soovitab ametnikele meelde tuletada ohtu sattuda oma kõrvaltegevustega, näiteks mittetulundushingu liikmeks olles huvide konflikti.

Kapo rõhutas kirjas, et ametiisiku kõrvaltegevus võib kaasa tuua ametikohustuse rikkumise.
 
«Kaitsepolitseiamet on menetlenud süütegusid, kus ametiisik mittetulundusühingu asutaja, liikme või juhatuse liikmena on rikkunud korruptsioonivastase seaduse nõudeid. Menetluste käigus on selgunud, et ametiisikud teadlikult või mitteteadlikult ei järgi või ei teadvusta endale piisavalt korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid kohustuslikke nõudeid,» selgitas Aeg oma kirjas.
 
Ta tõdes, et ametiisiku keelatud tehingute ja huvide konflikti vältimise meetmed toimivad eelkõige enesekontrolli põhimõttel. «Ametiisik peab jälgima, et ta ei sooritaks ametiisikuna, olles samal ajal ka mittetulundusühingu liige, keelatud tehingut iseendaga või temaga seotud isikuga. Samuti on ametiisikul keelatud volitada enda asemel oma alluvaid tegema huvide konfliktiga seotud tehinguid.»
 
«Juhul, kui ametiisiku liikmelisus mittetulundusühingus võib põhjustada tema töö- või teenistuskohustuse täitmisel huvide konflikti, siis peab ametiisik ise otsustama mittetulundusühingust väljaastumise vajaduse üle. Samuti on ametiisik kohustatud võimaliku huvide konflikti ohu ilmnemisel sellest tööandjat teavitama ning ühtlasi taandama ennast huvide konfliktini viiva otsuse tegemisest,» kirjutas kapo juht.
 
«Palume teavitada oma haldusala ametiisikuid ülal kirjeldatud mittetulundusühingu liikmelisuse ehk ametiisiku kõrvaltegevuse korruptsiooniohust ja korruptsioonivastases seaduses esitatud nõuete järgimise vajalikkusest,» palus Raivo Aeg.
 
Märgukiri saadeti selleks, et huvide konflikte tõhusamalt ennetada.
 
Allikas: PM Online