Kapo pidas kinni Tallinna transpordiameti osakonnajuhataja

03.09.2010

Kaitsepolitseiamet pidas eile pistise võtmises ja andmises kahtlustatuna kinni Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Vello Lõugase ning ning veel kolm isikut.

Vello Lõugast (52) kahtlustatakse Põhja ringkonnaprokuratuuri teatel korduvas pistise võtmises käesoleva aasta suvel selle eest, et ta andis liikluskorraldusprojektidele kooskõlastusi.

Pistist sai ta kahtlustuse kohaselt nii sularahas kui maksti kinni temale soetatud auto.

Kahtlustus pistise andmises on esitatud Jannole (32), Atsile (55) ja Peetrile (51) ning nendega seotud kolmele ettevõttele juriidilise isikuna.

Eile toimusid läbiotsimised kahtlustatavate töö- ja eluruumides. Läbiotsimiste eesmärk oli koguda täiendavat tõendusmaterjali.

Kriminaalasja menetleb kaitsepolitseiamet, uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

«Täpsemat informatsiooni meil esialgu ei ole,» ütles Raepressi vahendusel transpordiameti juhataja Andres Harjo. «Kahtlustatavaga töösuhte peatamise või lõpetamise üle saame otsustada alles pärast kohtumääruse esitamist.»

Vello Lõugas on töötanud Tallinna transpordiameti liiklusteenistuses 2005 aasta jaanuarist. 01.01.2005 kuni 23.04.2006 oli ta liikluskorralduse osakonna peaspetsialist ning pärast seda praeguseni liikluskorralduse osakonna juhatajana 24.04.2006.

Lõugase ülesanneteks transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhina olid osakonna töö juhtimine, osakonna normatiivdokumentide koostamise organiseerimine ning tänavaliikluse jooksev korraldamine ning liikluskorraldusmuudatustega seotud küsimuste läbi vaatamine, kooskõlastamine ja lahendamine.

Lisaks tegeles ta liikluskorraldusvahendite hoolduse ja rekonstrueerimise lepingute ettevalmistamise ja täitmise kontrolli ning foorisüsteemide töö jälgimise, nende programmide ja tööaegade vastavuse kontrollimisega.

Veel pidi Lõugas tegelema teekattemärgistuse tööde planeerimise, läbiviimise ja aruandlusega ning liiklusalaste projektide läbivaatamise ja nende kooskõlastamisega.