Kapo pidas kinni Eesti Raudtee kõrge ametniku

Kaitsepolitseinikud pidasid teisipäeval 48 tunniks kinni Eesti Raudtee side- ja turvanguameti juhataja Indrek Süldi, kahtlustatuna hanketegevuse reeglite rikkumises.

«Saan kinnitada, et menetlus algatati. Kontrollimise all on miljonitesse eurodesse ulatuvad hanked. Rohkem üksikasju ma täpsustada ei saa,» ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Sulev Loo Postimehele.

Küsimusele, kas Süldi kahtlustatakse suuremahuliste hangete puhul mõne ettevõtte ebaseaduslikus eelistamises, vastas Loo napisõnaliselt. «Niimoodi see tavaliselt käib,» lausus ta.

Ka riigiprokuratuur kinnitas 1. märtsil toimunud kinnipidamist. Prokuratuuri teatel kahtlustatakse Süldi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvas rikkumises suures ulatuses.

«Samuti kahtlustatakse juhtivtöötajat osavõtus konkurentsialases süüteos. Käesolevas menetluses on 1. märtsil kahtlustus esitatud veel kahele inimesele, kes ei ole ametiisikud,» teatas prokuratuur.

Kahtlustatavate arv ning neile esitatud kahtlustuste maht võib prokuratuuri teatel eeluurimise käigus muutuda. Ühtegi kahtlustatavat pole vahistatud.

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Raivo Vare sõnul luges ta juristina talle näidatud dokumentidest välja, et tegemist on omastamise paragrahviga, samuti hangetega.

«Mis see täpselt on, ma ei tea, kuid puudutab mitte praegust vaid varasemat aega,» ütles Vare. Tema sõnul on tegemist allüksuse tegevusega seotud tasemega, mitte juhatuse tasemega. Uuriti nii üksuse juhi kui ka tema lähimate alluvate tegevust. Nõukogusse on läbi siseauditi jõudnud hangetega seotud rahulolematust tekitavaid signaale.

«Eesti Raudtees on hästi toimiv võimalikke huvide konflikte tõkestav süsteem, mis hõlmab inimesi alates nõukogust, juhatusest, osakondade juhtidest kuni hangetega seotud töötajateni,» rääkis nõukogu esimees. «Praegune vahejuhtum pani meid seda süsteemi uuesti läbi vaatama, kuid kinnitan, et järelevalve on tugev ja korralik.»

Eesti Raudtee side- ja turvanguamet vastutab ettevõtte kogu automaatika hangete eest, mille hulka kuuluvad ka raudteeülesõitude turvalisust reguleerivad seadmed.

Eesti Raudtee side- ja turvanguameti töötajad jäid juhataja kinnipidamist kommenteerides kidakeelseks. Täna hommikul majas olevad töötajad ütlesid täna hommikul Postimehele, et Indrek Süld tööl ei ole ja kas ta tänase päeva jooksul majja tuleb, ei oska nad öelda. Ka ei kommenteerinud nad, kas Süld eile tööl oli.