Kapo pidas kinni Eesti Raudtee juhatuse liikme

Kaitsepolitseiamet pidas reedel kinni Eesti Raudtee juhatuse liikme, keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises.

ERR-ile teadaolevalt on kinni peetud Eesti Raudtee liiklusdirektor Sergei Fedorenko, kes on ses ametis olnud selle sajandi algusest.

Samuti on kinni peetud altkäemaksu andmises kahtlustatav ettevõtja ning kaks altkäemaksu andmisele kaasa aidanud isikut.

Kuriteokahtlustused on seotud Eesti Raudtee juhatuse liikme tööülesannetega. "Aktuaalsele kaamerale" selgitusi jaganud ekspert ütles, et liiklusdirektor on see, kes korraldab liiklusvoogusid raudteel ja kellel on näiteks võimalus anda mõnele rongikoosseisule eeliseid, samuti rakendada trahve.

Kriminaalmenetlus on alustatud karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad altkäemaksu andmist ja võtmist.

Menetlustoiminguteks saab inimest kinni pidada kriminaalmenetluse seadustiku § 217 alusel kuni 48 tunniks, misjärel peab prokuratuur kas taotlema kohtus kahtlustatava vahi alla võtmist või inimese vabastama.

Kriminaalmenetlust toimetab kaitsepolitseiamet ning juhib riigiprokuratuur. Kumbki asutus toimunu kohta lisakommentaare laupäeva hommikul ei andnud.

Terminalioperaator AS Vopak E.O.S. ja selle tütarettevõte AS E.R.S. teatasid laupäeva hommikul, et nende bürooruumides viibisid reedel kaitsepolitsei ametnikud, kes tutvusid E.R.S.-i tegevust puudutava dokumentatsiooniga.

"Kahtlustusi ei ole nimetatud äriühingute suhtes esitatud. Mõlemad ettevõtted teevad ametkondadega koostööd ja hetkel ei ole võimalik toimunu kohta rohkem kommentaare anda," seisab AS Vopak E.O.S pressiteates.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa ütles "Aktuaalse kaamera" vahendusel, et Sergei Fedorenko on üks olulisemaid raudtee süsteemi töötajaid ja tema on ka see, kes suhtleb naaberriikidega.

"Ta on väga pikaaegse raudteeharidusega spetsialist. Tema all on liikluskorraldus, kõik mis puudutab vedude liiklust ja rongide graafikute korraldamist ja üsna oluline figuur kogu raudteeäris," sõnas Rohumaa.

"Eesti Raudtee on lahutamatu osa ülejäänud sama laiusega raudteevõrgust ja ta on üks juhatuse liige, kes samuti suhtleb kõigi naaberriikide ja liiduvabariikide, endiste liiduvabariikide raudteeorganisatsioonidega," lisas Rohumaa.

Rohumaa sõnul on tegemist väga tugeva spetsialistiga. "Kui juhtumisi ei ole kahtlustustel alust, siis oleks väga tore kui ta saaks jätkata. Kui jõuorganid paluvad eemaldada (töölt), siis kahjuks peame tegelema selle teemaga," ütles ta veel.