Kapo: korruptant riigi äriühingus on ohtlik


Kaitsepolitsei täna avaldatud aastaraamatus märgitakse, et korrumpeerunud isikute pääsemine riigi osalusega äriühingute või sihtasutuste juhtimisse ning avalike ja isiklike huvide põimumine mitmes ärivaldkonnas on julgeolekurisk.

Majandusjulgeolekut ohustav korruptsioon on eelkõige seotud suurt mõjujõudu omavate ringkondade isiklike ärihuvidega, märkis kaitsepolitsei. Sellest tulenevalt võidakse valida mitte riigile, vaid mõnele isikute rühmale kasulikud lahendused. Seejuures tuleb arvestada, et mitmed sihtasutused jagavad Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid, mistõttu on nende tegevuse läbipaistvus oluline Eesti rahvusvahelise usaldusväärsuse säilitamisel.

Kapo tegeleb ka riigi majandusjulgeolekut ohustava korruptsiooni ennetamise ja tõkestamisega transiidi-, logistika-, energeetika-, keskkonna- ja meditsiinisektoris, kus (äri)ringkondade isiklikud huvid võivad põimuda avalike huvidega.

Transiidi- ja logistikasektori, aga ka keskkonnasektori puhul on peamine probleem huvirühmade võitlus turu pärast, mille käigus mõjutatakse ametiisikuid lubatu ja keelatu piiril. Samuti pole välistatud, et mõned ametiisikud omavad nendes sektorites ise varjatud ärihuve.

Energeetikasektori puhul pakuvad riigi julgeoleku seisukohalt huvi nii sise- kui ka välisriiklikud investeeringud, kus hangete läbiviimisel võib esineda suunatud tegevusi või varjatud eesmärke.

Meditsiinivaldkonnas on probleemiks ravimite ja meditsiinitehnika müügiga tegelevate äriühingute sageli läbipaistmatud suhted raviasutuste juhtivate töötajatega, mida ettevõtted püüavad oma huvides ära kasutada.